Inkludering handler om deltakelse i felles arena

Ingen støtte er for liten og ingen støtte er for stor. Både bedrifter og privatpersoner bidrar.

Sponsorer sørger for at alle kan være med i lagidrett.

Er du inne i en tøff periode og trenger støtte til treningsavgift i idrettslaget? 

Bærekraftig lokalsamfunn og inkludering – Action now

Bærekraftige lokalsamfunn handler om inkludering. Gjennom felles arenaer bygger vi trygge, robuste og bærekraftige samfunn. 

Større og flere byer – Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer nok til å øke til 60 prosent i 2030. Byene fungerer som smeltedigler fulle av ideer, handel, kultur, vitenskap og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp og store slumområder hindrer gode levekår.

Fremtidens byer – Urbanisering skaper store muligheter og utfordringer. På sitt beste sørger byer for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både økonomisk og sosialt. På den andre siden vokser mange byer fortere enn tilbudet av arbeidsplasser og boliger. Dette fører til utviklingen av slumområder med dårlige boforhold og manglende tjenester. I fremtiden må vi bygge byene slik at de kan gi tilgang til grunnleggende tjenester som energi, boliger og transport for innbyggerne. Vi må få på plass god nok avfallshåndtering, redusere forurensning og bruke ressursene på en bærekraftig måte.

FNs bærekraftmål 11 (11.3) sier at vi skal Innen 2030 styrke inkluderende og bærekraftig urbanisering og muligheten for en deltakende, integrert og bærekraftig samfunnsplanlegging og forvaltning i alle land.

Klemetsrud idrettslag står i sentrum av bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Med utgangspunkt og nedslagsfelt i områdene rundt Mortensrud, Stenbråten, Lofsrud, Dal, Brenna og Klemetsrud skapes det møteplasser for vennlig kappestrid hver dag.

I vårt nærområde er utbredt fattigdom og store forskjeller. Det gjør idrettslaget noe med hver dag. Lave kostnader for deltakelse gir mange flere barn og unge rom til å forfølge drømmen på idrettsarenaen. Klemtsrud idrettslag ser allikevel over tid at flere og flere barn ikke har foreldre som kan prioritere treningsavgiften felleskapet gjennom idretten er så avhengig av.

Frafall. Skal vi miste fellesskapet og talentene på veien?

Klemetsrud Il har 100 år erfaring med å aktivere liten og stor. Idrettene endrer seg, men det handler alltid om mestring, selvstendighet og tilhørighet. Sammen med andre barn og ungdom inkluderes man i samfunnet gjennom idrett. Idrett er, ved siden av skolen et felles rammeverk for forståelse.

Utfordringen i vårt nærområde er at mange barn kommer fra eninntektsfamilier. Det betyr at ikke alle har samme fart inn i utstyr- og utviklingssfæren. Ungdom faller i større grad av organisert idrett hos oss enn i resten av byen og landet. Foreldrene har rett og slett ikke råd.

Løsning for inkludering og integrering – Bua Mortensrud og 1281.no

For Klemetsrud idrettslag er det, ved siden av et godt tilbud som gir alle like muligheter, en satsning på BUA Mortensrud (en utlånssentral) og 1281.no (inkluderings- og treningsavgiftfond) som er svaret for en bedre inkludering og et mer bærekraftig lokalsamfunn.

VI har troa på at lånt utstyr er bedre enn gratis utstyr, og at det gir en bedre følelse å «ha råd til treningsavgift» ved å få støtte, enn at alt skal være gratis. Det gir alle et forhold til at fellesskapet er tuftet på likhet, dugnad og inkludering.

Like muligheter. Blir dere med?

Vil du som støttespiller være med å skape den gode infrastrukturen og gi jenter og gutter like muligheter til deltakelse? Da skal du bli bærekraftsambassadør sammen med Klemetsrud IL. Sammen løfter vi nærområdet og gir flere muligheten til å bli med.

Action Now    det er nå vi skaper fremtiden.

Ingen sum er for liten og ingen sum er for stor. Sammen gir vi flere barn og unge muligheten til å delta uavhengig av foreldrenes økonomi.

Kyrre Alvær, styreleder og inkluderingsansvarlig

Støttespillere

Sammen skaper vi aktivitet og idrettsgleder til alle