Inkludering handler om deltakelse i felles arena.

Ingen støtte er for liten og ingen støtte er for stor. Både bedrifter og privatpersoner bidrar.

Sponsorer sørger for at alle kan være med i lagidrett.

Er du inne i en periode hvor du trenger støtte til treningsavgift i idrettslaget?

1281. – søk støtte her

Fondet 1281. skal sikre at alle barn og unge i Klemetsrud IL (og samarbeidspartnere) kan delta i fritidsaktiviteter uavhengig av familiens økonomi. Trenere/ledere eller andre med verv i idrettslag kan søke om støtte til treningsavgift, på vegne av deltaker/utøver.

Det finnes flere ordninger. Bydel Søndre Nordstrand gir støtte gjennom fritidsstipend. Trener / lagleder søker både på dette fritidsstipendet, samt fondet 1281. for å dekke treningsavgiften.

Rutine for søknad:

1. Bruk faktura utøveren har fått, endre beløpet og betal så mye man kan (minimum 200 kroner).
2. Gi beskjed til lagleder / trener om å sende søknad (når foreldre har betalt sin del).
3. Fyll inn skjema under for resterende beløp
4. Det blir kun søkt for personer som har signalisert med å betale noe selv, og gitt beskjed til lagleder/trener.
 
Gjennom å fylle inn skjema under, vil idrettslaget/ trener søke både på bydelens fritidsstipend, samt hos fondet 1281. Har man spørsmål eller trenger hjelp så ta kontakt med Klemetsrud idrettslags daglig leder på kil@klemetsrudil.no eller telefon 97341112.

Klemetsrud IL vil at alle skal få delta. Idrettslaget gjør en oppsummering til slutt og ser på løsninger sammen med fondet 1281. for de som ikke får støtte gjennom fritidsstipendet i bydel Søndre Nordstrand, så ingen skal være usikre på om de skal være med pga. økonomi. Men hvis alle betaler etter evne, så gir det rom for at flere kan få støtte.

Søknad til 1281. – treningsavgiftfondet:

Elektronisk søknad fylles inn av trener, lagleder eller en tillitsvalgt i Klemetsrud IL, sammen med foreldre:

7 + 11 =