i428747_1535916716083

Høstsesongen har startet i Klemetsrud idrettslag

Bli med og spill fotball, håndball og bordtennis. Driv med turn eller engasjer deg i barneidretten. Vi har startet eller starter høstsesongen denne uken.

Velkommen til Klemetsrud idrettslag. Klemetsrud idrettslag holder til i Oslo sør og søker å være hovedidrettslaget i Bjørnerud-, Mortensrud-, Klemetsrud- og Stenbråten-området i Søndre Nordstrand. Klemetsrud idrettslag ble stiftet 12. desember 1920, og har i dag aktivitet for barn og unge i fotball, håndball, bordtennis, turn og barneidrett.

Fotball

Fotball er en viktig integreringsarena og fotballgruppa har lag i alle aldre meldt på i seriespill og Cup. 6-åringene starter opp med informasjonsmøte for foreldre, og trening for barn torsdag 6. september kl. 17.30 (Normal treningstid fra kl. 17.00). Har du en 6-åring som brenner etter å komme igang med fotballkarrieren? Ta kontakt: http://www.klemetsrud-il.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9407206

Er du litt eldre enn 6-år, har vi plass til deg også. send en melding til lederen for fotballgruppa Geir Bølstad, så setter han deg i kontakt med rett lag. Følg Klemetsrud IL fotball også på Facebook.

Håndball

Nå er det også sesongstart for håndballgruppa vår. Lurer du på når det er treningstid for deg? Sjekk nettsidene vår, eller ta kontakt med lederen for håndball Kanutte Huse.

Osdag 5. september er det oppstart for 6-åringene i håndballgruppa.  Alle førsteklassinger er velkommen til oppstartsmøte og prøvetrening i Klemestrudhallen (under Senter Syd) kl. 17-18. Ta med deg en foresatt, gymtøy, treningssko og vannflaske. Vi stiller med baller.

Bordtennis

Bordtennis på Klemetsrud er for alle! Bordtennis er den yngste av idretter i Klemetsrud IL. Gruppen ble etablert i 4. februar 2016. Vårt motto er ‘’Bordtennis for alle’’.

Om du er 9 år og eldre, finner du plass hos oss, enten i en barne, ungdom eller voksen gruppe. I ledelse av våre profesjonelle trenere kan du sette dine egne mål: å lære å spille bordtennis, bli en bedre spiller, konkurrere i turneringer i Norge og utlandet, eller bare treffe nye venner og være aktiv og positiv sammen med oss.

Ta kontakt med Laura Krumina enten på epost: laurasflote@gmail.com eller telefon 975 63 255. Du finner også mer informasjon om Klemetsrud IL Bordtennis på vår Facebookside.

Turn

Velkommen til Klemetsrud IL turn. Vi starter opp sesongen torsdag 6. september kl. 18.00 i gymsalen på Mortensrud skole.

Første treningsdag blir torsdag 6. september kl. 18.00 i gymsalen på Mortensrud skole. Barn født i 2009 eller tidligere trener nå 2 timer fra kl. 18.00-20.00 og barn født i 2010 eller senere 1 time fra kl. 18.00-19.00. Vi har plass til flere barn på gruppene, så hvis dere kjenner noen som har lyst å forsøke seg er det fint. Vi tar påmelding første treningsdag.

Har su spørsmål, kan du ta kontakt med Turnansvarlig Maiken Vad Johansen.

Barneidrett

Barnegruppa vår holder til i gymsalen på Klemetsrud skole hver tirsdag kl. 18.00. Her får barn mellom 3 og 6 år lov til å leke og prøve seg på ulike balleker sammen med foreldrene sine og instruktører. Ta kontakt med barneidrettsansvarlig Britt Elin Næss.

Klemetsrud idrettslag

Klemetsrud idrettslag skal være den ledende klubb i Oslo Syd, med et bredt sportslig tilbud. Våre mål er å gi et bredt sportslig tilbud til alle klubbens medlemmer, legge til rette for å videreutvikle idrettsutøvere, og stimulere til sosialt og trygt miljø for medlemmene.

I Klemetsrud idrettslag ønsker vi å utvikle selvstendige utøvere som er opptatt av mestring, og som bidrar til et godt miljø hvor medlemmene føler seg trygge og velkomne. Gjennom allsidig trening og mulighet for å delta i flere idretter skal du som utøver få utfordringer og muligheter til å beherske disse.

Mestring, selvstendighet og tilhørighet

Mestring

I Klemetsrud idrettslag er vi opptatt av at du skal være allsidig som barn. Det er viktig at treningen blir lagt til rette slik at mestring er realistisk. Mestring gir selvtillit og motivasjon. Det er viktig at du føler progresjon og at du gjennom trening mestrer nye utfordringer. For å holde motivasjonen oppe gjennom ungdomsårene, er det vesentlig at treningsopplegget blir lagt opp slik at du har noe å se frem til. Nye elementer og utfordringer kommer til etter hvert som du blir eldre.

Selvstendighet

I Klemetsrud idrettslag skal du som utøver få utfordringer, og muligheter til å utvikle deg til å bli en selvstendig idrettsutøver. Det er til syvende og sist du selv som er ansvarlig for egen utvikling, noe som krever selvstendighet.

Tilhørighet

I Klemetsrud idrettslag skal du kunne være deg selv, være ærlig, motarbeide mobbing og inkludere alle som er med på trening og i konkurranse. Alle har et ansvar for å skape trivsel og trygghet. Det er viktig at du kan glede deg over lagkameratenes prestasjoner og gi uttrykk for at alle er velkomne i treningsgruppen. Det er ikke egoistisk å tenke på seg selv, men det er egoistisk å la hensynet til andre vike. Det er viktig at du er opptatt av din utvikling i samarbeid med andre, i stedet for en ensidig fokusering på egne prestasjoner.

Medlemskap

Klemetsrud idrettslag er medlem av Norges Idrettsforbund, og alle våre idrettgrupper er medlem av sine respektive særforbund. I Klemetsrud idrettslag betaler du 450 kroner for et medlemskap. Som medlem får du delta i seriespill i en av våre idretter, innflytelse på utviklingen og de nødvendige forsikringene. Et familiemedlemskap koster 800 kroner. Klemetsrud idrettsalg er utelukkende drevet med hjertet på frivillighet og dugnad. De ulike idrettene drives også på frivillighet og treningsavgift. Treningsavgiften dekker bl.a. serie og cup, utstyr og trenere. Den varier fra idrett til idrett.

Det er viktig for Klemetsrud idrettslag å holde en så lav medlems- og treningsavgift som mulig for å inkludere flest mulig i fellesskapet.

Hold oversikt over dine medlemskap i idrettslagene i «Min idrett».

Nærmiljøet

Klemetsrud idrettlag har sitt nedslagsfelt på Mortensrud, Klemetsrud, Dal / Brenna, Stenbråten og Bjørnerudområdet. Mange barn er avhengig av organisert idrett, og Klemetsrud idrettslag jobber aktivt for at idrettsparken på Mortensrud skal utvikles og gjøres større.

Klemetsrud idrettslag ønsker at idrettsparken på Mortensrud skal huse flerbrukshall, fotballbaner, parkområde, landhockbane og Cricketbane. I tillegg ønsker vi en egen turnhall og friidrett velkomne til området.

Klemetsrud idrettslag har også et anlegg med fotballbane og klubbhus på Gjersrud (Enebakkveien).

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email