Signering

Avtale om ny stilling i idrettslaget signert

I dag signerte generalsekretær i Oslo idrettskrets Magne Brekke og styreleder i Klemetsrud IL Kyrre Alvær, sammen med prosjektleder Hans A. Mangen, en partnerskapsavtale hvor Oslo idrettskrets bidrar med midler til en stilling i Klemetsrud IL, som skal jobbe administrativt både for Klemetsrud idrettslag og Mortensrud-Akers sportsklubb.

Gjennom prosjekt Idrettsløft ønsker Oslo idrettskrets å styrke lokalidretten i utvalgte bydeler. Søndre Nordstrand og Mortensrud-området er viktig.

Oslo idrettskrets vil finansierer en daglig lederstilling i Klemetsrud IL. Stillingen vil også utføre oppgaver for naboklubben Mortensrud Aker SK og klubbene skal jobbe tett sammen for å utvikle tilbudet for barn og unge. Oslo Idrettskrets stiller fortløpende med faglige ressurser til oppfølging og kompetanseheving. 

Klemetsrud idrettslag, Mortensrud Aker sportsklubb og Oslo Idrettskrets har en felles målsetting om å gi barn og unge et attraktivt og inkluderende idrettstilbud på Mortensrud. Gjennom inkludering og fellesskap, som grunnpilarer i vårt arbeid, skal vi gi enda flere mulighet til å delta i organisert idrett.

Viktige arbeidsoppgaver tillagt den nye stillingen fremover blir:

  • Skape varig idrettslig aktivitet for barn og unge i idrettslagenes nærmiljø 
  • Lytte til, og følge opp barn og unges ønsker og behov
  • Sikre at økonomi ikke er en barriere for deltakelse i idrettslaget
  • Styrke frivilligheten

Stillingen vil bli utlyst rett over nyttår – en god start på jubileumsåret; Klemetsrud IL 100 år med lokalt engasjement!

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email