Signering

Avtale om ny stilling i idrettslaget signert

I dag signerte generalsekretær i Oslo idrettskrets Magne Brekke og styreleder i Klemetsrud IL Kyrre Alvær, sammen med prosjektleder Hans A. Mangen, en partnerskapsavtale hvor Oslo idrettskrets bidrar med midler til en stilling i Klemetsrud IL, som skal jobbe administrativt både for Klemetsrud idrettslag og Mortensrud-Akers sportsklubb.

Gjennom prosjekt Idrettsløft ønsker Oslo idrettskrets å styrke lokalidretten i utvalgte bydeler. Søndre Nordstrand og Mortensrud-området er viktig.

Oslo idrettskrets vil finansierer en daglig lederstilling i Klemetsrud IL. Stillingen vil også utføre oppgaver for naboklubben Mortensrud Aker SK og klubbene skal jobbe tett sammen for å utvikle tilbudet for barn og unge. Oslo Idrettskrets stiller fortløpende med faglige ressurser til oppfølging og kompetanseheving. 

Klemetsrud idrettslag, Mortensrud Aker sportsklubb og Oslo Idrettskrets har en felles målsetting om å gi barn og unge et attraktivt og inkluderende idrettstilbud på Mortensrud. Gjennom inkludering og fellesskap, som grunnpilarer i vårt arbeid, skal vi gi enda flere mulighet til å delta i organisert idrett.

Viktige arbeidsoppgaver tillagt den nye stillingen fremover blir:

  • Skape varig idrettslig aktivitet for barn og unge i idrettslagenes nærmiljø 
  • Lytte til, og følge opp barn og unges ønsker og behov
  • Sikre at økonomi ikke er en barriere for deltakelse i idrettslaget
  • Styrke frivilligheten

Stillingen vil bli utlyst rett over nyttår – en god start på jubileumsåret; Klemetsrud IL 100 år med lokalt engasjement!

Del dette innlegget