Aarsmoetet KIL

Innkalling til Klemetsrud ILs årsmøte 25. mars 2020

Innspill til årsmøte den 25. mars i Klemetsrud IL

Klemetsrud idrettslag holdt ordinært årsmøte onsdag 25. mars 2020 kl. 19.00 på klubbhuset i Enebakkveien 421, Oslo. Registrering fra kl. 18:30.

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet og avholdes hvert år på våren. Hvis du har saker / innspill til årsmøte ber vi deg levere det inn til kil@klemetsrudil.no innen tirsdag 11. mars. 

AGENDA

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
 11. – Leder og nestleder.
 12. – To styremedlem og minst ett varamedlem.
 13. – Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. To revisorer. 
 14. – Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 15. – Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem
 16. – Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
 17.  

Sakspapirer for årsmøtet 2020 finner du her (legges ut senest en uke før møtet).

2019

I 2019 ble årsmøtet avhold på klubbhuset i Enebakkveien 421 og hadde et oppmøte på over 20 medlemmer. Årsmøtet gikk gjennom året som har vært og diskuterte veien videre.

Protokoll årsmøte Klemetsrud IL 2019.

Last ned sakspapirene for 2019-møtet her

Gratulerer med 100 år!

Merk at 100-årsjubileet har startet. Har du lyst å bidra? Ta kontakt med styreleder i klubben Kyrre Alvær på kil@klemetsrudil.no 

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email