FUTSAL G2007

Fritidsstipend

Bydel Søndre Nordstrand har et fritidsstipend – en støtteordning til fritidsaktiviteter for barn og unge.

Klemetsrud IL setter stor pris på bydelens engasjement og hjelp til de av våre medlemmer som trenger støtte for å kunne delta på fritidsaktiviteter. Familier som har utfordringer knyttet til økonomi har mulighet til å søke om støtte til idrettsaktivitet i Klemetsrud IL. I samarbeid med bydelen skal vi legge til rette for at økonomi ikke skal være et hinder for å drive med idrett. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å være med.

Gjennom fritidsstipendet er det mulig å søke om støtte til medlemsavgift, treningsavgift, turneringer, lisens og arrangementer.

Det er tillatt å søke for flere barn i samme familie. Kravet for å kunne motta støtte er at barnet/ungdommen er bosatt i bydel Søndre Nordstrand, og er i alderen 6-18 år. Vi håper at alle som har et behov for hjelp til å dekke kostnader knyttet til idrettsaktivitet tar kontakt!

Hvordan søke om støtte – ny digitalt søknadsskjema – lagleder hjelper deg

Det er Klemetsrud IL eller skolene som må søke på vegne av familiene (Søknadsprosessen er konfidensiell og det er kun lagleder eller skolen som informasjon om familien som søker). Men. Vi vil at du først registrere ditt barn hos oss og får beskjed om plass på den aktiviteten som ønskes, før du søker om støtte. Vi har dessverre venteliste på noen av lagene våre.

Ny i idrettslaget

 1. Meld din interesse ( på «venteliste») for en av våre aktiviteter gjennom registrering på www.klemetsrudil.no. 
 2. Avvent tilbakemelding om det er ledig plass
 3. Hvis du får beskjed om plass; sted og tidspunkt for aktivitet kan du søke om fritidsstipend fra Bydel Søndre Nordstrand
 4. Ta kontakt enten med lagleder eller skolen for hjelp til å fylle ut søknadsskjema.
 5. Søknaden fylles ut på et digitalt søknadsskjema

 

Venteliste, hva er det? 

Ventelistene er vårt verktøy for på en enkel måte å registre riktig informasjon på de som ønsker å delta i aktivitet hos oss. For de fleste betyr det at du hurtig blir kontaktet av lagleder for riktig aktivitet, og kommer i gang så fort som mulig.

For andre kan det bety litt venting hvis et lag eller en aktivitet er full. Da vil man måtte vente noe. Vi igangsetter nye lag hele tiden når det både er barn som ønsker å delta, men også foreldre som kan stille opp som lagledere, foreldrekontakt eller trenere.

Vil du bli lagleder eller trener?

Klemetsrud IL er drevet av frivillige foreldre som lagledere og trenere. Har du lyst å bidra, er du hjertelig velkommen. Du får trenerkurs og oppfølging av klubben. Alle trenere og lagledere må legge frem politiattest (det hjelper vi deg med). Som lagleder og trener får du en unik mulighet til å bidra i lokalsamfunnet og følge ditt egent barns oppvekst.

Velkommen til Klemetsrud IL. Sammen skaper vi idrettsglede for alle, også de neste 100 årene!

Søknadskjema stipend til fritidsaktiviteter i Bydel Søndre Nordstrand

_______________________________________

Lagleder / trener

Alle utøvere i Klemetsrud IL skal betale medlemskap og treningsavgift. Medlemskapet er felles, mens treningsavgiften kan variere fra idrett til idrett og mellom ulike aktiviteter. Breddeidrett er basert på et spleiselag.

Hva om noen ikke har råd til å betale?

For de som ikke har mulighet til å betale, SKAL det søkes fritidsstipend hos bydel Søndre Nordstrand, eller ved andre tilsvarende tjenester.

Fritidsstipend bydel Søndre Nordstrand

Da skal du hjelpe utøverens foreldre med å søke om fritidsstipend i bydel Søndre Nordstrand.

 1. Søk fritidsstipend etter avtale med foreldre
 2. Noter saksnummer, dato for søknad, navn og søknadssum i egent notat / excelark
 3. Legg inn “søkt 2020” i fritidsstipend-feltet på medlemskortet til utøver
 4. Send informasjonen til okonomi@klemetsrudil.no
 5. Send informasjon om innvilgelse (eventuelt avslag) til okonomi@klemetsrudil.no når du mottar dette
 6. Kasserer ordner resten.

OBOS og Røde Kors

Et annet alternativ er å søke Røde kors og Obos om støtte til betaling av treningsavgift.

 

Del dette innlegget