FUTSAL G2007

Fritidsstipend 2020 – Bydel Søndre Nordstrand

Nå er det åpnet for nye søknader for kalenderåret 2020

Bydel Søndre Nordstrand har et fritidsstipend – en støtteordning til fritidsaktiviteter for barn og unge.

Klemetsrud IL setter stor pris på bydelens engasjement og hjelp til de av våre medlemmer som trenger støtte for å kunne delta på fritidsaktiviteter. Familier som har utfordringer knyttet til økonomi har mulighet til å søke om støtte til idrettsaktivitet i Klemetsrud IL. I samarbeid med bydelen skal vi legge til rette for at økonomi ikke skal være et hinder for å drive med idrett. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å være med.

Gjennom fritidsstipendet er det mulig å søke om støtte til medlemsavgift, treningsavgift, turneringer, lisens og arrangementer. Det er tillatt å søke for flere barn i samme familie. Kravet for å kunne motta støtte er at barnet/ungdommen er bosatt i bydel Søndre Nordstrand, og er i alderen 6-18 år. Vi håper at alle som har et behov for hjelp til å dekke kostnader knyttet til idrettsaktivitet tar kontakt!

Hvordan søke om støtte

Det er Klemetsrud IL eller skolene som må søke på vegne av familiene (Søknadsprosessen er konfidensiell og det er kun lagleder eller skolen som informasjon om familien som søker). Men. Vi vil at du først registrere ditt barn hos oss og får beskjed om plass på den aktiviteten som ønskes, før du søker om støtte. Vi har dessverre venteliste på noen av lagene våre.

  1. Meld din interesse ( på «venteliste») for en av våre aktiviteter gjennom registrering på www.klemetsrudil.no. 
  2. Avvent tilbakemelding om det er ledig plass
  3. Hvis du får beskjed om plass; sted og tidspunkt for aktivitet kan du søke om fritidsstipend fra Bydel Søndre Nordstrand
  4. Ta kontakt enten med lagleder eller skolen for hjelp til å fylle ut søknadsskjema.
  5. Søknaden fylles ut på et digitalt søknadsskjema

 

Venteliste, hva er det? 

Ventelistene er vårt verktøy for på en enkel måte å registre riktig informasjon på de som ønsker å delta i aktivitet hos oss. For de fleste betyr det at du hurtig blir kontaktet av lagleder for riktig aktivitet, og kommer i gang så fort som mulig.

For andre kan det bety litt venting hvis et lag eller en aktivitet er er full. Da vil man måtte vente noe. Vi igangsetter nye lag hele tiden når det både er barn som ønsker å delta, men også foreldre som kan stille opp som lagledere, foreldrekontakt eller trenere.

Vil du bli lagleder eller trener?

Klemetsrud IL er drevet av frivillige foreldre som lagledere og trenere. Har du lyst å bidra, er du hjertelig velkommen. Du får trenerkurs og oppfølging av klubben. Alle trenere og lagledere må legge frem politiattest (det hjelper vi deg med). Som lagleder og trener får du en unik mulighet til å bidra i lokalsamfunnet og følge ditt egent barns oppvekst.

Velkommen til Klemetsrud IL. Sammen skaper vi idrettsglede for alle, også de neste 100 årene!

Søknadskjema stipend til fritidsaktiviteter i Bydel Søndre Nordstrand

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email