Aarsmoetet KIL

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 7. april 2021

Ekstraordinært årsmøte 7. april kl. 18.00

Det vil bli avholdt et ekstraordinært årsmøte med to saker: endring av lover og valg.

Se sakspapirene.

Se forslag til reviderte lover. 

Se valgkomiteens innstilling. 

Påmelding (via Rubic for medlemmer)

Vi ber om at du melder deg på hvis du ønsker å delta på årsmøtet. Siden årsmøtet foregår digitalt vil dette gjøre det lettere å telle opp deltagere med stemmerett. Du vil få tilsendt møtelink noen timer før selve årsmøtet.

Hvis du får problemer med å melde deg på, så ta kontakt med idrettslaget på kil@klemetsrudil.no eller på tlf. 97 34 11 12.

 

 

Klemetsrud IL årsmøte 2021

 

Klemetsrud idrettslag avholder årsmøte 24. mars 2021 kl. 18.00. I år blir det et digitalt møte på Zoom. Du må melde deg på for å kunne delta på årsmøtet. Det er åpent for alle medlemmer av idrettslaget. 

Årsmøtet 2021
Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet og avholdes hvert år på våren. Sakslisten for årsmøtet vil blant annet omfatte årsberetning, regnskap, budsjett, organisasjonsplan, valg og innkomne saker.

Klikk her for se fullstendig saksliste og tilhørende dokumenter (publisert 17. mars). 

Påmelding (Via Rubic for medlemmer)


Påmelding til årsmøtet

Vi ber om at du melder deg på hvis du ønsker å delta på årsmøtet. Siden årsmøtet foregår digitalt vil dette gjøre det lettere å telle opp deltagere med stemmerett. Du vil få tilsendt møtelink noen timer før selve årsmøtet.

Hvis du får problemer med å melde deg på, så ta kontakt med idrettslaget på kil@klemetsrudil.no eller på tlf. 97 34 11 12.

Innkomne saker
Frist for å melde inn saker til årsmøtet var 10. mars. Send dine forslag til kil@klemetsrudil.no.

Se også informasjon om årsmøtet som ble avholdt i 2020.

 

Del dette innlegget