treneroglaglederforummill

Fotball: Rapport fra trener- og laglederforum

Fotballgruppa arrangerte et meget vellykket trener- og laglederforum tirsdag 15. november. Her kan du lese hva vi gikk igjennom i løpet av 2X45 minutter pluss tilleggstid.

Over 30 nøkkelpersoner tilknyttet fotballgruppa ble ønsket velkommen av Gunnar Romsaas. Lederen av sportslig utvalg ledet oss kyndig gjennom dagens hardpakkede program.

Trenere og lagledere i fotballen fikk innledningsvis en gåsehudvideo med bilder og video fra fotballbanen i år. Det ble en god start på samlingen – det er moro å se hva man er med på å skape.

Sportslige høydepunkter i 2022

Blant mange gode prestasjoner i året som gikk, ble følgende høydepunkter trukket frem i det som totalt sett er den beste, sportslige sesongen i klubben på mange år:

 • Vi har nå etablert lagtilbud i alle årskull for både gutter og jenter fra og med G/J 6 år til G/J 13 år. I tillegg har vi hatt ungdomslag for gutter opp til G17, og seniorlag for herrer.
 • Det er 580 aktive fotballspillere i klubben, fordelt på 45 påmeldte lag i seriespill (+ 3’er lag for de minste)
 • 70 trenere/frivillige sørger for fotballtilbudet i klubben
 • Vi har fått ungdomstrenere kvalifisert gjennom Hub Mortensrud som jobber som barnefotballtrenere
 • G15 endte på 2. plass og sikret opprykk til 1. divisjon, samt finalespill i Adidas-cup på Gjøvik
 • G13 ble seriemester 2. divisjon og nådde semifinale i OBOS-cup
 • J13 sitt 7-er lag ble suveren seriemester, og kom på 4. plass i 9-er 2. divisjon
 • Vi har gjennomført KIL Academy (fotballskole), bidratt på UKA, arrangert Mortensrud Festival Cup og Disney Playmakers

I alt er det mye vi kan være stolte av, og som vi tar med oss i vårt videre arbeide.

 

Samarbeid med ungdomsskolen

Trond Nilsen, rektor ved Lofsrud Skole, holdt et godt innlegg om skolen og det holdningsskapende arbeidet som gjøres. Skolen har arbeidet målrettet med å sette tydelige, enkle kra v til elevene. Blant annet er det innført at skolens voksne hilser på elevene både i inngangsdøren og når de går inn i klasserommet – hver morgen. Det betyr at alle ungdommene er sett og snakket med to ganger allerede før skoledagen er i gang.

Nilsen trakk frem det gode samarbeidet skolen har med idrettslaget gjennom HUB Mortensrud-prosjektet. Det fremkommer tydelig at skolen og idrettslaget trekker i samme retning for tiden, og at vi både sammen og hver for oss kan bidra til at Mortensrud stadig kan bli et bedre sted å vokse opp.

 

Klemetsrud IL-modellen

Prosjektleder Morten Nydal presenterte arbeidet med Klemetsrud IL-modellen. Med modellen ønsker idrettslaget å:

 • bidra til et trygt nærmiljø gjennom organisert idrett
 • fjerne barrierer for å delta i idretten, økonomiske og andre, så alle kan bli med
 • tilby et like godt idrettstilbud til våre barn, som barn ellers i byen får

For å lykkes med det skal vi:

 • beholde positiv ungdom i nærmiljøet på Mortensrud, også med attraktive deltidsjobber i idrettslaget
 • skape et fagmiljø ved å styrke administrasjonen og tilknytte oss kvalifiserte ressurser
 • tilby egen utdanning og veileder til alle aktivitetsledere (trenere, lagledere – frivillige og ungdom i jobb)

Idrettslaget har blitt tildelt fem millioner kroner i mangfold- og inkluderingsmidler, som skal brukes på å nå seks mål (mål/delmål er foreløpige og kan bli endret):

KLEMETSRUD IL-MODELLEN: MÅLENE

① Flest mulig, lengst mulig

At 60 % av barn og unge 6-19 år deltar i organisert idrett. 100% skal få tilbudet. 5/6 av 60% i KIL = 1125  av 2250 barn og unge i vårt nedslagsfelt

 • Vi skal tilby bredde og kvalitet på tilbudet
 • Nøkkelåret er året barna fyller 6 år
 • Allidrett tilbys for 4-5-åringer, og er onboarding for barn og foresatte i organisert idrett

 

② Mange, gode aktivitetsledere

For hver femte, aktive b/u (mål: 1125) er det en aktivitetsleder (mål: 225):

 • Særskilte krav til god oppførsel , status som forbilde
 • Gjennomfører KIL-skolen (fagdel og forbildedel)
 • Alle får oppfølging av en veileder i klubben

 

③ Minst 50 % frivillighet

Arbeidet i KIL kan fordeles inntil 50/50 mellom frivillige og ansatte.

 • Mange frivillige foresatte sikrer at generasjonene i bydelen blir kjent med hverandre
 • De frivillige får hjelp av deltidsansatte ungdommer i hverdagen
 • Alle følges opp av faglig sterke veiledere som bidrar til rolletrygghet og økt kvalitet

 

④ 100 arbeidsplasser for ungdom

Minst 100 deltidsansatte ungdommer er aktivitetsledere, dommere og annet i idrettslaget.

 • Ungdommene skal helst være fra Mortensrud
 • HUB Mortensrud skal ha en nøkkelfunksjon tilknyttet rekruttering og utdanning
 • Vi beholder positiv ungdom lengre i nærmiljøet

 

⑤ Alle har råd til å delta

Alle skal ha råd til å være med på alt. Økonomi skal ikke være en barriere for å delta.

 • Egenandel skal erstatte medlems-/trenings-/ aktivitetsavgift, og gi tilgang til alle tilgjengelige idrettsaktiviteter i idrettslaget, på tvers av idrettene, og til alle ferieaktiviteter.
 • De som kan vise til at det er økonomisk umulig å betale egenandel, kan allikevel delta ved få støtte gjennom inkluderingsfondet 1281.no

 

⑥ Vi lærer, og vet, å oppføre oss

Alle bidrar til at det er hyggelig. Med hverandre, og med de vi møter.

 • Alle motstandere skal glede seg til å møte oss
 • Antall «negative hendelser» tilknyttet oss skal være 0
 • Det er nulltoleranse for vold, rasisme og mobbing
 • Men: Vi skal så langt det er mulig inkludere, justere og lære opp de som ikke har oppført seg bra. Alle er velkommen tilbake etter en god pause.

Nydal kunne fortelle at arbeidet var godt i gang, og at det i første fase prioriteres å styrke administrasjonen og fagmiljøet, slik at man muliggjør å oppnå målene. Parallelt arbeides det med å sikre videre finansiering av prosjektet, modellen krever egentlig en tilførsel av 8-10 millioner per år – og foreløpig har vi fått 5 millioner en gang. Det betyr for eksempel at vi ikke kan knytte til oss ansatte på kontrakter lengre enn ut 2023 i første omgang.

 

Akademi for 5.-7. klasse

Med HUB Mortensrud som et godt tilbud til de i ungdomsskolealder som utgangspunkt, har klubben søkt om støtte til et akademitilbud for barn i alderen 5.-7. klasse. Det er planlagt oppstart i januar med trening og aktivitet to dager i uka etter skoletid. I første omgang vil det primært tilbys fotballtreninger.

Klubben er i ferd med å gjøre en samarbeidsavtale med en stor, lokal bedrift som vil støtte prosjektet med betydelige midler. Det er ventet at avtalen blir offentliggjort før jul.

Akademiet vil ha base på Mortensrud skole, men er for alle barn som bor på området og sogner til Mortensrud, Stenbråten og Klemetsrud skoler.

Mer informasjon kommer når alt er klart!

 

Info fra barneidrettsansvarlig

Barneidrettsansvarlig Ingvild Aatlo fra hovedstyret i KIL orienterte om sin funksjon i idrettslaget. Barneidrettsansvarlig er en blanding av ressurs og vaktbikkje ovenfor alle idrettene i idrettslaget, og har som oppgave å se til at barnas rettigheter blir ivaretatt.

Barnerettighetene kan alle lese seg opp på idrettsforbundets hjemmesider

Alle oppfordres til å ta kontakt med Ingvild, og benytte henne som ressurs!

 

Forberedelser neste sesong

Unn Gøril Langseth informerte om påmelding til seriespill (og cuper) i 2023:

 • Informasjonsmøter serien 2023
 • Påmeldingsfrister for seriespill
 • Tips til påmelding barnefotball
  • Alle lag skal være jevne og meldes på i samme nivå
  • Meld på i riktig nivå: Riktig nivå er der det blir fleste jevne kamper, også når alle barna spiller like mye, og bytter posisjoner. Hvis man melder på for høyt nivå, og blir avhengig av topping for å henge med, så har man bommet.
  • Tilpass antall lag til antall spillere: For mange eller for få reserver kan være demotiverende
  • Navn som skal vises i appen og på fotball.no: Vurder navn i stedet for tall i barnefotballen – så unngår man diskusjonen om førstelag, andrelag osv. F.eks. Klemetsrud Panters, Klemetsrud Panda, Klemetsrud hvit
  • Hvert år trekkes mange lag i serien, dette medfører et dårligere kamptilbud for alle.
 • Spilledager
  • NFF Oslo har over flere år hatt faste spilledager
  • Sjekk her at spilledag ikke er til hinder for å gjennomføre sesong. Når ny banekalender legges, så er det også greit å vite når dere spiller slik at vi kan legge treninger utenom disse dagene.
 • Cuper – klubben kommer tilbake med tydeligere retningslinjer for hvor mange cuper hvert lag får dekket i løpet av sesongen 2023.
 • Vær bevisst kostnadene!
  • Trekke lag fra serien, gebyret ligger fra 1.000 – 11.000 avhengig av alder og nivå. Kostnaden for å trekke lag tillegges lagkassen.
  • Omberamming per kamp i ungdomsfotballen er 500 kr
  • Gebyr for ikke å møte opp til kamp: 2.500 kr eller 5.000 kr!
  • Bot – ikke spilleberettiget: 7.500 kr
  • Det er diverse overgangsgebyrer (oftest 400-600 kr per spiller)
  • Dommerregninger, mest i ungdomsfotballen selvfølgelig, klubbdommere for barnefotballen
 • Andre nøkkeltall:
  • Per i dag har vi ca. 120.000 kr i diverse gebyrer og avgifter til NFF, inkludert lagsavgifter
  • Seriespill har vi brukt ca. 50.000 kr på
  • Dommerhonorarer på 70.000 kr (ungdom og A-lag)
  • Turneringer 140.000 kr (her ligger det litt etterslep fra årene før, det med 20K til 15-åringer). Vi ville nok vært nærmere 80-100.000 på turneringer i et normalt år.
  • Forsikring ungdom og A-lag på 50.000 kr
  • Idrettsutstyr 300.000 kr
  • Vinterdrift på 200.000 kr, vil nok ende med ca. 250.000 kr innen jul

 

Utstyr i fotballgruppa

Utstyrsansvarlig John Ivar Myrvoll orienterte:

 • Årets budsjett på 360 000 er allerede brukt opp: Ta vare på utstyr og fang inn alle baller etter trening
 • Har du utstyr (drakter, baller etc.) til overs – gi det til utstyransvarlig i KIL John Ivar, så det kan gjenbrukes av andre
 • Merk baller med «KIL» og årskull
 • Alle spillere og trenere skal få KIL-tøy
  • Nye medlemmer får treningsjakke og medlemmer får ny treningsjakke annet hvert år
  • Nye trenere får full pakke med trenertøy (inkludert vinterjakke)
  • Nye fotballsko og leggskinn i BUA – til gratis utlån!

Send utstyrsbestillinger til John Ivar (jmyrvoll@hotmail.com)

Vinterdrift

 • Vinterballer – to sett med vinterballer blir satt frem til vinteren. Vi deler på ballsettene. Sett tilbake i fellesboden etter bruk – IKKE i lagburene!!
 • Vi planlegger å holde banen snø- og isfri i vinter med hyppig og rask brøyting, og noe preventiv bruk av salt.
 • Hjelp til med å skyve målene ut på kortsidene etter trening ved snøfall.

 

Utstyrsboder fremover

Alle barnelag som har tilhold/trening på nedre bane vil om kort tid kunne benytte lageret under fritidsklubben. Det gjelder: G2014, J2014/2015, G2015, G2016, J2016 og etter hvert BALL2017. Informasjon om kodelås og oppstartstidspunkt kommer om kort tid.

Øvrige ungdoms- og seniorgrupper får nye boder i nye brakker. Midlertidig plassering er fortsatt i de gamle brakkene ved 11-erbanen.

 

Avslutning på møtet

Gunnar Romsaas minnet om sportsplanen, som alle lag er pålagt å følge.

Etter delen med praktisk informasjon var over, tok vi en velfortjent pause, før prosjektleder Morten Rom/HUB Mortensrud holdt et godt inspirasjonsforedrag. Morten kommer vi nok til å se mye fremover, og foredraget ga på mange vis et godt innblikk i veien idrettslaget nå tar videre.

 

Del dette innlegget