treningsuka uten detaljer

Store endringer for fotballen

Klemetsrud IL-modellen settes ut i live i januar for fotballen, med store, positive endringer for spillere og trenere. Vi presenterer i dag ny sportslig ledelse og nytt treningsopplegg fra og med januar.

Fotballåret 2023 starter med:

 • Kompetanse og veiledning på høyt nasjonalt nivå med nye sportslige ledere
 • Nye treningstider, måter å trene på og trenerforum for å kunne treffes oftere, tilrettelegge for veiledning og oppfølging av trenere/spillere
 • Et grunnlag for å jobbe med kulturen i klubben og bli den mest verdifulle, positive og mangfoldige møteplassen på Mortensrud

 

Vi kan starte med dette, fordi vi gjennomfører “Klemetsrud IL-modellen”. Vi måler oss selv på:

 • Flest mulig, lengst mulig: Øke antall aktive barn/ungdom 6 – 19 år
 • Mange, gode aktivitetsledere: 1 trener/lagledere per 5 aktive barn/unge
 • Veiledere: Alle aktivitetsledere skal få faglig veiledning 
 • Arbeidsplasser for ungdom: Øke antall ansatte ungdom 13 – 19/25 år
 • Minst 50 % frivillighet blant aktivitetsledere i alle ledd
 • Alle skal ha råd til å delta: Ingen økonomisk barriere for barn/unge på Mortensrud
 • Alle bidrar til at det er hyggelig. Med hverandre, og med de vi møter. Klarer man ikke det, er manvelkommen etter en pause og en unnskyldning.

 

Nye sportslige ledere

Vi har ansatt et team med sportslige ledere, ledet av Morten Rom. Den sportslige lederen assisteres av Håvard Lunde og Raymond Mikkelsen. Teamet kan bli ytterligere styrket etter nyttår.

  

Morten Rom (54)

 • UEFA A-lisens
 • Trenerveileder NFF Oslo
 • Veileder NFF Oslo
 • Leder HUB Mortensrud

Erfaren fotballtrener fra Vålerenga, Lillestrøm, FK Tønsberg, Ørn/Horten med mer.

Håvard S. Lunde (52)

 • UEFA A-lisens 
 • Veileder UEFA B – NFF Oslo

Erfaren fotballleder fra Nesodden, Drøbak/Frogn, Vålerenga med mer.

Raymond Mikkelsen (56)

 • UEFA A-lisens
 • NFF Trenerveileder
 • Hovedtrener ØHIL Damer

Startet trenerkarriere som A-trener for Klemetsrud Herrer. Nylige fire år som ass. trener for et suksessrikt Vålerenga Damer.

I tillegg til de sportslige lederne, knyttes Morten Nydal til fotballgruppa som administrativ leder. Han kommer også særskilt til å følge opp barnefotballen (opp til 11 år / 2012). I tillegg til stillingen i fotballen fortsetter Nydal som prosjektleder for Klemetsrud IL-modellen, og med administrative oppgaver knyttet til arrangement og marked.

 

Les mer om oppgavene til den sportslige ledelsen nederst i saken.

 

Bindingen samfunn og fotball – tverrfaglige verdier

Som idrettslag sørøst i Oslo må klubben i større grad ta ansvar ved at man er den største frivillige møteplassen i området. I nært samarbeid med skolene vil man ta vare på barna og ungdommene i trygge og kompetente miljø. Samhandling og felles forståelse for utviklingen av gode oppvekstforhold settes høyt på agendaen. Kort fortalt: Klemetsrud IL skal gjøre Mortensrud til et enda bedre sted å bo.

Sportslig leder-teamet har som felles inngang til oppdraget at fotball og samfunn hører nye sammen. Samfunn er viktigst, og idretten er arenaen.

 

Et nytt treningsopplegg

En rekke nye aktiviteter og en ny måte å tenke på settes ut i live i uke 2 – fra mandag 9. januar (Celsio-akademiet fra uke 3 – mandag 16. januar).

En ny treningstidskabal er lagt, og det er ikke tilfeldig at den er noe forandret. Det er en ønske i “den nye tiden” at lagene skal knyttes sterkere sammen, og det skal også trenerkorpset. Sentralt i det hele er klubbens ønske om å “bygge mennesker” – ikke bare fotballspillere. Fra A-lag Herrer på toppen til de minste barna handler det om hvordan vi behandler og snakker med og til hverandre, like mye som om ballen skal sparkes med innsiden eller med vrista. Forståelsen og utøvelsen av å være en rollemodell for de yngre, og utad også være en god ambassadør for Klemetsrud IL, vil være i kjernen av budskapet.

Samling 5. januar: Trenere og lagledere inviteres til en gjennomgang av opplegget i 2023 torsdag 5. januar på Lofsrud skole. Frem til da kan innspill på opplegg og treningstider tas med Morten Nydal på morten@klemetsrudil.no. Endringer kan komme etter tilbakemeldinger fra dere!

Her er bakgrunnspunktene:

 • Det legges opp til tre felles klubbøkter fra og med januar. Barnefotballen trener samtidig på tirsdager, ungdomslagene på torsdager, mens det på onsdagene er en ivrigtrening på tvers av barne- og ungdomsfotballen. Klubbøktene gjennomføres av lagenes trenere, men opplegget er laget av klubben, og den sportslige ledelsen er til stede for til dels å lede aktiviteten (særlig ivrigøkten), til dels å drive trenerutvikling og oppfølging på feltet. Ivrigøkten er spesialøkter med mer spesifikk rolletrening/ teknisk trening, der ivrige spillere som også er gode rollemodeller blir nominert av sine trenere og får delta. Disse aktivitetene legger beslag på banen i tidsrommet 1700-1900 tirsdag, onsdag og torsdag.
 • Celsio-akademiet, som er resultatet av et godt samarbeid med den lokale aktøren Hafslund Oslo Celsio, er et åpent tilbud for alle i nedslagsfeltet vårt. Aktivitetene på akademiet skal ikke stå tilbake fra tilsvarende tilbud i Stor-Oslo. Celsio-akademiet danner basisen i fotballtilbudet for lagene med tilknytning til 5.-7. klasse. HUB Mortensrud vil kunne tilby treninger for lag tilhørende ungdomsskolen. Disse aktivitetene vi foregå i tidsrommet 1500-1700 på hverdagene. Planlagt oppstart: Mandag 16. januar.
 • A-laget skal tilbake på treningsfeltet i hverdagene. De har de siste årene trent i helgene, nå er intensjonen at de skal de trene mandag, tirsdag og torsdag. Treningene skal linkes til treningstider for barn og ungdom, slik at a-laget har treffpunkter med resten av klubben som forbilder.
 • Lørdag defineres som kampdag. I preseason medfører dette, at det er mellom kl 10-17 det er mulig å booke banen til treningskamper. Når kampsesongen er i gang, ønsker vi å flytte flest mulig kamper til lørdagene, for å ikke fjerne møteplassene treningene våre er. I tillegg tilstrebes det at alle kamper i 5’er og 7’er spilles på Mortensrud, eller på kokosbanen/gressbanen i Klemetsrud Idrettspark.
 • Vi ønsker at flere trenere og spillere skal møtes oftere. Vi ønsker å lage grobunn for et bredere miljø. Det betyr at vi setter muligheten til å utvikle menneskene og kulturen foran muligheten til at et ungdomslag eller a-laget skal ha tilgang på hele banen alene.

 

Summen av dette gjør at en rekke lagtreninger vil foregå parallelt. Også fordi det ikke er banekapasitet til å trene hver for seg. Vi har forsøkt å sette grupper sammen som drar mest veksel på hverandre.

 • G16, junior og A-lag trener samtidig mandag og tirsdag.
 • G13, G14 og G15 trener samtidig mandag.
 • J14, J13 og J 12 trener samtidig på onsdag.
 • Barnelagene har treningstider på femmerbanen, gjerne samtidig for de aller yngste.
 • Det er ledig plass til spilløkter fredag ettermiddag og søndag for de lag som ønsker det.

Slik ser det nye opplegget ut grafisk:

 

Dette medfører også at tilbudet til barna blir stort – det blir mange økter man kan delta på:

Trykk på bildene for å få de opp i større format.

Andre viktige nyheter/endringer

 • Trener- og laglederforum fire ganger per år: For å skape en felles forståelse for målene, og metodikken som skal brukes for å nærme oss og disse, skal trenerkollegene på de ulike trinnene ha faste samlinger. Det skal bli lettere å lykkes som trener i Klemetsrud, fordi “verktøykassene” til trenerne stadig skal fylles med noe nytt, spennende og lurt, eller rett og slett noe moro. Trenere i Klemetsrud IL Fotball skal føle at hjelpen og støtten aldri er langt borte, og muligheten for å ta steg som fotballtrener er meget gode. Obligatoriske samlinger for alle er et viktig ledd i dette arbeidet.
 • Ansettelse av 8-9 trenere i ungdomsfotballen: For Klemetsrud IL Fotball er tiden kommet for å styrke trenerkorpset betraktelig. Samtidig som vi ønsker å ta vare på og utvikle trenere som allerede er i klubben, vil det være behov for nye krefter. Klubben søker både etter erfarne trenere som erkjenner at man aldri er ferdig utlært, og etter trenerspirer som har lyst til å bli med på en utviklende reise i en klubb som kommer til å ta kvantesprang de neste årene. Søknadsutlysningen finner du her.
 • A-laget – våre rollemodeller: For klubbens A-lag Herrer vil en ny vind blåse. Spillerstallen skal bestå av en blanding av tenåringer, unge voksne og mer erfarne seniorspillere, som alle har det til felles; de vet å være en rollemodell. A-laget som flaggskip er først trygt flytende når A-spillerne bryr seg og de yngre spillerne og ser betydningen av å bidra i barnefotballen. Slik kan man bli større enn Messi på Mortensrud. Forståelsen av å bygge trenings- og garderobekultur, skal danne grunnlaget for å gjennomføre intensiverte treninger tilpasset det nivået man strekker seg etter, ikke det nivået man er på. Vi ønsker på sikt å bli et fjerdedivisjonslag, og dermed forventer vi allerede fra nå det samme av spillere og trenere, som man kan gjøre i fjerde divisjon. I dette ligger også muligheten for unge spillere til å arbeide for klubben i enten Celsio-akademiet, eller på HUB-en, eller i andre funksjoner. Det vil med andre ord si: Det er ikke aktuelt å betale noen for å spille på a-laget, men a-lagsspillere foretrekkes i betalte stillinger i fotballen. For ordens skyld: A-laget må betale medlems- og treningsavgift og bidra med dugnad på samme måte som øvrige i klubben. Det ligger i ryggraden til ethvert idrettslag, også de som har fått offentlig støtte.
 • Lag som trener inne i gymsal/hall fortsetter med disse tidene som lagtreninger frem til mars/april. Vi tar egen dialog med hver gruppe for å fastsette treningstidene i detalj.

 

 

 

Slik er oppdraget til våre sportslige ledere definert:

Sportslig leder (SL) er faglig leder for Klemetsrud IL Fotball, med følgende ansvar:

 • SL skal foreslå og eie klubbens sportslige mål.
  • SL skal foreslå (revidere) og gjennomføre fotballgruppas sportsplan, herunder sportslige og andre mål.
  • Sportslig utvalg vedtar og følger opp sportsplanen, og SL måles på oppnåelse av målene i planen.
 • SL har overordnet ansvar for seniorlag og lag i ungdomsfotball (fra 12 år/2010 i 2023)
  • I samarbeid med SU skal SL ansette hovedtrenere og sette trenerteam for alle lag/grupper. Trenere under 25 skal prioriteres, ref. Klemetsrud IL-modellen.
  • I samarbeid med hovedtrener(e) herrer senior A skal SL både sette krav/kriterier for, og utvelge spillertropp. A-laget skal først og fremst bestå av spillere som er forbilder for andre spillere og i nærmiljøet.
  • SL skal gi direkte faglig oppfølging av trenere og lag gjennom sesongen, også på feltet
 • SL er utviklingsansvarlig for alle fotballtrenere i KIL. SL skal:
  • lede og innkalle til trenerforum for alle trenere i KIL Fotball
  • legge utviklingsplaner e.l. for trenere – KIL-skolen
  • sikre at alle trenere er adekvat skolert (Grasrottrener e.l)
 • SL deler faglig ansvar med egen ansvarlig for barnefotball/barneidrett (opptil 11 år)

 

På linje med øvrige ansatte i KIL skal SL bidra til utvikling, gjennomføring og måloppnåelse Klemetsrud IL-modellen. Aktuelle mål:

 • Flest mulig, lengst mulig: Øke antall aktive barn/ungdom 6 – 19 år
 • Mange, gode aktivitetsledere: 1 trener/lagledere per 5 aktive barn/unge
 • Arbeidsplasser for ungdom: Øke antall ansatte ungdom 12 – 19/25 år
 • Minst 50 % frivillighet blant aktivitetsledere i alle ledd
 • Alle skal ha råd til å delta: Ingen økonomisk barriere for barn/unge på Mortensrud
 • Alle bidrar til at det er hyggelig. Med hverandre, og med de vi møter. Klarer du ikke det, er du velkommen etter en pause og en unnskyldning.

 

I tillegg skal SL bidra som ressurs til:

 • Bidra til utvikling og gjennomføring av prosjekter og arrangementer med tilknytting til KIL Fotball, eksempelvis:
  • HUB Mortensrud
  • Celsio-akademiet
  • Fotballarrangement som fotballskoler og cuper
 • Bidra til administrative gjøremål og ellers samarbeide tett med klubbens øvrige administrasjon’

Del dette innlegget