Aarsmoetet KIL

Innkalling til årsmøte 22. mars

Klemetsrud IL årsmøte 2023

 

Klemetsrud idrettslag avholder årsmøte 22. mars kl. 19.30. I år blir det fysisk møte i klubbhuset på Klemetsrud, Enebakkveien 421. Det er åpent for alle medlemmer av idrettslaget. Les sakspapirene her. 

 

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet og avholdes hvert år på våren.

Sakslisten for årsmøtet vil blant annet omfatte årsberetning, regnskap, budsjett, organisasjonsplan, valg og innkomne saker.

Oppmøte fra kl. 19.00 slik at vi får registrert stemmeberettigede fortløpende.

 

Saksliste med årsberetning og vedlegg til årsmøte KIL 2023

I dokumentet finner du:
– innkalling og saksliste
Vedlegg:
– årsberetning (inkludert gruppenes årsmeldinger)
– regnskap 2022
– revisors beretning
– kontrollutvalgets rapport
– lover Klemetsrud IL
– budsjett 2023

 

Frist for å melde inn saker til årsmøtet var 8. mars

 

Les mer om årsmøtene og KILs lover. 

 

 

 

Del dette innlegget