Venteliste

For noen lag og grupper er det stor pågang, Det er derfor viktig at du registrerer deg/ditt barn på ventelisten slik at vi får en oversikt over ønsker og behov.

Alt arbeid i Klemetsrud IL er frivillig foreldredugnad. Det betyr at nye lag og grupper ikke blir opprettet uten at vi har voksne som lagledere og trenere (fotball og håndball). Om du kunne tenke deg å stille som lagleder eller trener, setter vi stor pris på det. Du vil aldri angre, det er en meget givende rolle å fylle. Du vil være med på et unikt fellesskap som får det privilegiet å følge dine barn og deres venners oppvekst tett. Gi beskjed at du også har lyst å være med. Send en melding til kontaktpersonen om du har andre spørsmål.

<div class="lm_trenere" data-lmToken="5bc4cbba07dbf-2126"></div>