Prøvespill og overganger

Prøvespill

I perioden hvor det spilles seriespill (fra 1. april til 1. november) er det ikke anledning å be om å få prøvespille i andre klubber. Hvis en klubb tar kontakt og ber om å få prøve en spiller, kan dette allikevel avtales.

Periode

Prøvespill for andre klubber utenfor sesong, skal avtales med hovedtrener og ikke vare lengre enn 14 dager.

Overgang

En spiller står fritt til å søke overgang til andre klubber, hvis man ikke har signert en kontrakt som avtaler noe annet. Det bør, så langt det er mulig, unngås i kampsesong. Beregn god tid. Det er mange involverte i en overgang; ny klubb, gammel klubb og Norges Fotballforbund. 

Prosedyre for overgang:

 1. Du fyller inn overgangsskjema og leverer til ny klubb
 2. Ny klubb oppretter forespørsel i fiks og laster opp overgangsskjema.
 3. Forespørsel sendes via fiks til Klemetsrud IL
 4. Du leverer drakt og sørger for at at alle utestående regninger (medlemskap og treningsavgift og eventuelt andre fakturaer) er betalt
  • Overganger behandler på hverdager i åpningstider
  • For hurtig behandling, send kopi av kvittering for eventuelle betalinger av utestående til overgang@klemetsrudil.no
  • Blå og eventuelt hvit kamp-drakt leveres kontoret; vasket og merket med navn på spiller som leverer inn drakt.
 5. Klemetsrud IL godkjenner overgang
 6. Norges fotballforbund har 24 timers behandlingstid (arbeidsdager)

Les mer om overganger på Norges Fotballforbunds sider (amatører uten kontrakt). Alt om overganger på NFF sine sider.