Priser

Gjeldende priser sesong 2019/2020 vedtatt av årlige gruppemøte i håndballgruppa.

  • Lag som ikke er påmeldt serie, kr 350,- pr semester (kr 700 per år)
  • Lag som er påmeldt serie kr 1.000,- pr semester (kr 2.000 per år)

Pr i dag er det kun J12 som spiller i serie.

I tillegg må alle være medlem i Klemetsrud Idrettslag; kr 200,- pr. år (Ny redusert pris fra 01.01.2019).
Spillere over 13 år må betale lisens til Norges håndballforbund.