How Can We Help?

Hjelpetrener

Du er her:
< Tilbake

Beskrivelse: 

 • Hjelpe med opprigging av hallen (bord, nett, barrikader osv.)
 • Er til stede og hjelper barn og unge å forstå øvelser
 • Hjelpe med kinatrening (mater spillere med baller). Alle får opplæring. 
 • Hjelpe som sparring (spiller mot en bestemt spiller)
 • Lære opp foreldre kina-treningsmetoden

 

Viktighet (hvorfor):

 • Klemetsrud IL er basert på frivillighet og er foreldredrevet. For at barn og unge som liker å spille bordtennis skal kunne ha treningstilbud som fremmer læring, mestring, og trivsel, trenger vi mange hjelpetrenere. Progresjon til spillerne går saktere uten hjelpetrenere og spilleren kan bli demotivert. Nybegynnere klarer ikke å spille sammen mot hverandre og derfor trenger de hjelp av voksne. 

 

Tidsbruk:

 • 2 x treninger per uke av 60 min

 

Organisering (hvordan):

 • Kom på trening og meld deg til ansvarlig trener
 • Ta med innesko og tøy å bevege seg fritt i
 • Trener gir beskjed hva du kan bidra med

 

Hvem kan hjelpe:

 • Alle foresatte i gruppen

 

Hvem kan beslutte:

 • Ansvarlig trener

 

Hvilken kompetanse er viktig:

 • Ønske å bidra til fellesskapet
 • Positiv, engasjert og tydelig