How Can We Help?

Åpen hall vakt

Du er her:
< Tilbake

Beskrivelse: 

 • Å være i hallen 10 min før start
 • Åpne utstyrsrommet
 • Hilse på alle og ønske velkommen! 
 • Utesko av-innesko på!
 • Sørge for at alle kan sikkerhetsregler om utstyret
 • Sørge for at utstyret er ryddet inn korrekt etter endt treningsøkt

 

Viktighet (hvorfor):

 • Klemetsrud IL er basert på frivillighet og er foreldredrevet. For at KIL kan gi tilbud til alle i form av Åpen hall er vi avhengig av å ha hallvakter. 

 

Tidsbruk:

 • Hver søndag 2 h (unntatt sommerferie, jul og påske)

 

Organisering (hvordan):

 • Å være til stede
 • Å få koden til utstyrsrommet

 

Hvem kan hjelpe:

 • Trener og gruppestyret 

 

Hvem kan beslutte:

 • Gruppestyret

 

Hvilken kompetanse er viktig:

 • Ønske å bidra til fellesskapet
 • Å komme tidsnok og ta ansvar