How Can We Help?

Arrangementer/turneringer

Du er her:
< Tilbake

Beskrivelse: 

 • Å være til stede under en  turnering
 • Sette opp bord, barrikader, nett, dommerbord osv.
 • Rydde etter turneringen
 • Selge kiosk eller utstyr
 • Bake kaker
 • Dømme – være bordommer i enkelte kamper

 

Viktighet (hvorfor):

 • Klemetsrud IL er basert på frivillighet og er foreldredrevet. For at bordtennisgruppen kan organisere egne turneringer, trenger vi mange frivillige som stiller opp. Turneringene gir like muligheter til alle våre medlemmer å være med og oppleve konkurranse. Turneringene bidrar til å øke økonomien i bordtennisgruppen.  

 

Tidsbruk:

 • 3 turneringshelger i løpet av sesongen

 

Organisering (hvordan):

 • Velg og meld inn ønsket oppgave til arrangement ansvarlig
 • Planlegge å være til stede til avtalt tid

 

Hvem kan hjelpe:

 • Alle 

 

Hvem kan beslutte:

 • Arrangementsansvarlig

 

Hvilken kompetanse er viktig:

 • Ønske å bidra til fellesskapet