How Can We Help?

Dugnad – bane og utstyr

Du er her:
< Tilbake

Beskrivelse: 

  • Være med på dugnad for enklere oppgaver. Klippe gress, bære kvister og greiner som andre har kuttet. Dugnaden kan også være at man er tilgjengelig på enkelte tidspunkt for å levere ut disc-er som er gjenglemt eller mistet og som andre har funnet (såkalt “lost disc”.)

 

Viktighet (hvorfor):

  • Vedlikehold på banen slik at den fremstår på best mulig vis. Dugnadsinnsatsen er viktig for at spillere skal komme tilbake og for at vi skal få godt omdømme. Det vil bli arrangert konkurranser på banen som setter visse krav til utseende og fasiliteter.

Tidsbruk:

  • 5-10 timer per måned

 

Organisering (hvordan):

  • Etter innkalling fra klubben

 

Hvem kan hjelpe:

  • Alle aldre

 

Hvem kan beslutte:

  • Diskgolf gruppen

 

Hvilken kompetanse er viktig:

  • Praktisk anlagt, kunne bruke hagesaks etc
Tags: