How Can We Help?

Hjelpetrenere

Du er her:
< Tilbake

Beskrivelse: 

 • Å være med å delta aktivt på trening
 • Å hjelpe barn med forklaring av øvelser
 • Passe på at barnet har det bra
 • Passe på at barn gjør de det skal
 • Å hjelpe til med utstyr (sette opp og rydde)

 

Viktighet (hvorfor):

 • Klemetsrud IL er basert på frivillighet og foreldredrevet. Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre.

 

Tidsbruk:

 • 1 gang (45 min) per uke

 

Organisering (hvordan):

 • Melde barnet på i Spond appen
 • Bli med på aktivitet

 

Hvem kan hjelpe:

 • Alle foresatte i gruppen

 

Hvem kan beslutte:

 • Foreldregruppen?

 

Hvilken kompetanse er viktig:

 • Felles ansvar 
 • Interesse og deltakelse
Tags: