How Can We Help?

Medlemskap og medlemskontingent

Du er her:
< Tilbake

Medlemskap 

Innmelding

For å bli medlem av Klemetsrud IL må man melde seg inn ved å bruke innmeldingsskjemaet. Skjemaet finner du på hjemmesiden vår.

Klikk her for å komme til innmeldingsskjemaet

Alle medlemmer er pliktig til å betale medlemskap. Medlemmer er definert som alle som utøver organisert aktivitet i Klemetsrud IL, og alle tillitsvalgte. Tillitsvalgte er definert som trenere, lagledere/foreldrekontakter, dommere og styremedlemmer.

Medlemskapet er 100 kr per år.

Utmelding

Send en e-post til kil@klemetsrudil.no med kopi til lagleder/trener.