How Can We Help?

Sportslig mål

Du er her:
< Tilbake

Beskrivelse: 

 • Videre utvikling

 • Diskusjon rundt sportslig mål

 • Videreformidling av ønsket mål

 

Viktighet (hvorfor):

 • Klemetsrud IL er basert på frivillighet og er foreldredrevet. For at alle barn og unge skal få tilbud som er tilpasset og motiverende for hver enkelt, trenger vi god sportslig diskusjon og mål.  Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre.

 

Tidsbruk:

 • 2 ganger per året eller oftere etter behov 

 

Organisering (hvordan):

 • Snakke sammen med andre foreldre og reflektere over innspill

 • Videreformidle forslag til administrasjon

 

Hvem kan hjelpe:

 • Alle foresatte i gruppen

 

Hvem kan beslutte:

 • Foreldregruppen

 

Hvilken kompetanse er viktig:

 • Felles ansvar 

 • Interesse og deltakelse

Tags: