Transportansvarlig

Beskrivelse:  Sørge for at de som er påmeldt til turneringer kommer seg dit , enten med kollektivtransport eller kjøring  til og fra med personlig bil   Viktighet (hvorfor): Klemetsrud IL er basert på frivillighet og er foreldredrevet. For at spillere skal kunne...

Dugnad

Beskrivelse:  Utstyret må gjennomgås minst 1 gang per år.  Tur dugnad – å skaffe penger ved loddsalg (fysisk og digitalt), kakebokser, sokker og toalettpapir etc. Arrangements dugnad – 3 helger per år   Viktighet (hvorfor): Klemetsrud IL er basert på frivillighet...

Åpen hall vakt

Beskrivelse:  Å være i hallen 10 min før start Åpne utstyrsrommet Hilse på alle og ønske velkommen!  Utesko av-innesko på! Sørge for at alle kan sikkerhetsregler om utstyret Sørge for at utstyret er ryddet inn korrekt etter endt treningsøkt   Viktighet (hvorfor):...

Lagleder barn og unge serie

Beskrivelse:  Har ansvar for laget fra seriestart til serieslutt Sørge for at laget har mange nok spillere til hver runde (3-4) Registrere spillere som ikke finnes på ranking fra før i ranking ved å sende e-post til: ranking@bordtennis.no  Sjekke om spillere som har...

Lagleder divisjonsspill

Beskrivelse:  Har ansvar for laget fra seriestart til serieslutt Sørger for at laget har mange nok spillere til hver runde (3-4) Registrerer spillere som ikke finnes på ranking fra før i ranking ved å sende e-post til: ranking@bordtennis.no  Sjekke om spillere har...