Medlemsmøte KIL fotball

Årlig medlemsmøte i Klemetsrud IL fotball

Årlig medlemsmøte i Klemetsrud IL fotball i kiosken (Lofsrudveien 14, Oslo) onsdag 13. februar kl. 19.00

Klemetsrud idrettslag er delt inn i grupper som driver ulike idretter. Først ut med å oppsummere 2018 er fotballgruppa med sitt årlige medlemsmøte hvor alle medlemmer i fotballgruppa oppsummerer fjoråret og spiller inn budsjett og personer for gruppestyret, til hovedstyrets- og senere årsmøtet i idrettslagets behandling. Klemetsrud IL drives av oss alle og det er viktig at du som aktiv foreldre, trener eller lagleder møter her.

 

Agenda for medlemsmøte

 1. Åpning av møte kl. 19.00
 2. Konstituering
  1. Valg av dirigent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av referent
  4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av Årsmelding for fotballgruppa 2018
 4. Godkjenning av Årsregnskapet for fotballgruppa 2018
 5. Vedta Forslag til budsjett for fotballgruppa 2019
 6. Utnevne medlemmer til gruppestyret i fotballen (velges formelt av årsmøtet i idrettslaget)

Sakspapirer til møtet kan du laste ned her.

 

Klemetsrud IL er basert på frivillighet

Har du lyst å engasjere deg? Klubben trenger deg. Ta kontakt med valgkomiteen for en prat. Alle oppgaver i klubben fordeles mellom foreldre. Noen oppgaver er store og andre små, men alt må gjøres gjennom en hel sesong. Klemetsrud idrettslag er et næridrettslag basert på frivillighet. Foreldre og andre idrettsinteresserte er våre barns største ressurs. Vi er opptatt av at alle barn og unge skal ha et trygt og godt idrettslag å sokne til, der man kan treffe og konkurrere med andre klubber, nært og fjernt. Idrettslaget er helt avhengig av deg som voksen for å oppnå dette.

Del dette innlegget