Inkludering

Inkludering handler om deltakelse i en felles arena

Ingen støtte er for liten og ingen støtte er for stor. Både bedrifter og privatpersoner bidrar.

Sponsorer sørger for at alle kan være med i lagidrett.

Er du inne i en tøff periode og trenger støtte til treningsavgift i idrettslaget? 

Organisert idrett er viktig

Organisert idrett har flere viktige funksjoner i barn og unges liv. Klemetsrud IL inkluderer alle uavhengig av sosial, kulturell eller økonomisk bakgrunn. Idretten er sosiale møteplasser der vennskap knyttes, nettverk bygges og sosiale ferdigheter utvikles. Utøvere får drive med aktiviteter de liker, og utvikler ferdigheter som gir mestring og glede. Idrett er inkludering i praksis.

Alle barn har rett til en god oppvekst, med en meningsfull fritid der de opplever mestring, trivsel og fellesskap. Mange barn opplever å ikke kunne delta i idrett og blir stående på sidelinjen på grunn av økonomi. Vi ønsker ikke at økonomien skal stoppe barn og unge fra å delta i organisert idrett. Det er viktig for barn å være med der andre barn er, slik at de føler seg inkludert og at de får drive med spennende aktiviteter sammen med andre.

Barn i familier med god råd deltar oftere i organiserte fritidsaktiviteter enn barn i familier med dårlig råd. Slik ønsker ikke idretten at det skal være. Klemetsrud IL jobber hardt på alle plan, slik at flest mulig kan være med lengst mulig i idretten.

Les mer om 1281.no i oppstartsåret 2021

Bærekraftsambassadør

Generalsponsor

Ta kontakt

Ingen bidrag er for store og ingen bidrag er for små. Alt går til barn og ungdom som ønsker å drive aktiv idrett i Klemetsrud IL og Søndre Nordstrand.

1281. er et fond som skal sikre barn og ungdom på Mortensrud, Bjørnerud, Lofsrud, Stenbråten, Dal, Brenna, Klemetsrud og Bjørndal, at de kan delta i organisert idrett sammen med vennene sine i Klemetsrud IL, uten at økonomi skal være et problem. kil@klemetsrudil.no

I 1281. får du hjelp til treningsavgiften, og i BUA Mortensrud kan du få låne utstyr.

13 + 6 =