Ingen støtte er for liten og ingen støtte er for stor. Både bedrifter og privatpersoner bidrar.

Sponsorer sørger for at alle kan være med i lagidrett.

Er du inne i en tøff periode og trenger støtte til treningsavgift i idrettslaget? 

1281. – Sammen gir vi muligheter!

Organisert idrett har flere viktige funksjoner i barn og unges liv. Idretten er sosiale møteplasser der vennskap knyttes, nettverk bygges og sosiale ferdigheter utvikles. Utøvere får drive med aktiviteter de liker, og utvikler ferdigheter som gir mestring og glede. Idrett er inkludering i praksis. Klemetsrud IL ønsker å inkludere alle uavhengig av sosial-, kulturell- eller økonomisk bakgrunn

Barn i familier med god råd deltar oftere i organiserte fritidsaktiviteter enn barn i familier med dårlig råd. Dette gjør vi noe med sammen.

Bærekraftsambassadører

Bærekraftmål 11: Gjøre lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

  1. Øke kunnskap hos befolkning og næringsliv om FNs bærekraftmål og vårt felles ansvar for å gjøre de nødvendige endringer for å nå målene. Inspirere mennesker og bedrifter til å ha lyst til å bidra.
  2. Bygge sterke lokalsamfunn. Bidra til et bærekraftig næringsliv gjennom å kombinere forretningsutvikling med bærekraft. Inspirere til – og legge til rette for – innovative partnerskap som skal bygge vår smarte grønne fremtid.
  3. Oppfordre til Action Now! Inspirere til faktisk handling blant befolkning og næringsliv. Ta del i prosjekter og partnerskap som fører bedrifter og samfunn i ei mer bærekraftig retning. 

 

Generalsponsor

Sponsorer

Samarbeidspartnere

BUA Mortensrud låner ut gratis idretts- og turutstyr. BUA Mortensrud er en del av BUA-nettverket, og en viktig del av Klemetsrud ILs arbeid for en billigere aktiv hverdag.

Støttespillere

Sammen skaper vi aktivitet og idrettsgleder til alle