Klemetsrud IL

Besøksadresse: Lofsrudveien 14, 1281 Oslo
Kontortid: Mandag til fredag etter avtale
Postadresse: Postboks 6 Mortensrud, 1215 Oslo

Bankkonto: 7877.08.81551
Organisasjonsnummer: 977355311

Telefon: 97 34 11 12 (kontor/daglig leder)
E-post: kil@klemetsrudil.no

Ansatte i KIL – kontaktinformasjon

 

Hovedstyret Klemetsrud IL

Kyrre Alvær, styreleder, tlf.: 90655149
Tommy Due Løvaas​, nestleder
Trine Oftenes, styremedlem
Simab Ghazanfar, styremedlem
Ingvild Aatlo, styremedlem
Lania K. Najmadin, styremedlem og ungdomsrepresentant

Malin Scoglietti-Olstad, varamedlem
Samuel Depar Nyo, varamedlem

 

Andre roller

Politiattestansvarlig: daglig leder Siri Hetle Hasli, tlf. 9734112
Barneidrettsansvarlig: Ingvild Kronstad Aatlo, tlf. 46782091
Ungdomskontakt: Usman Sharif, tlf. 92355355
Inkluderingsansvarlig: Kyrre Alvær, tlf.: 90655149

Gruppestyrene 2023

 

Fotball og futsal

Unn Gøril Langseth, leder fotballgruppa, tlf.: 46611884
John Ivar Myrvoll, utstyrsansvarlig. tlf.: 41658640
Maren Havik, barnefotballansvarlig
Ednan Mohammed, barnefotballansvarlig
Njaal Inge Reitan, jentefotballansvarlig
Ole Ødegård, ungdomsfotballansvarlig
Jan-Kristian Jensrud, seniorfotballansvarlig
Mohammed Sankarreh, dommeransvarlig
Ayeshah Ali, økonomiansvarlig
Yasin Gence, ungdomsrepresentant

 

Håndball

Øyvind Hov, leder håndballgruppa (J2012 og J2014), tlf.: 40498440
Kanutte Huse, styremedlem (G2009-2012)
Hilde Foss, styremedlem (J2014)
Øyvind Haugneland, styremedlem (MIX 2016)

 

Bordtennis

Yvonne Roth Fischer, leder bordtennisgruppa, tlf.: 40010026
Brian Brunsvig, styremedlem
Ingvald Bergsagel, styremedlem
Per Øivind Bodding, styremedlem

 

Badminton

Tor Arild Svela, leder badmintongruppa, tlf.: 46922155
Mariusz Nowakowski, nestleder
Mari Birkelund, sekretær
Selin Kilinc, styremedlem
Nadin Hope, styremedlem
Anastasiia Petrina, styremedlem
Amanda Isha Sarna, varamedlem

 

Andre grupper

Turn: kontaktpersoner er daglig leder og Veslemøy Viervoll, Astrid Johannessen er kontaktperson for trimgruppa (senior)

Allidrett: kontaktpersoner er daglig leder og Britt Elin Næss

Diskgolf: ​leder og kontaktperson er Tommy Due Løvaas

Basketball: ingen aktivitet for tiden, administreres av hovedstyret

E-sport: ingen aktivitet for tiden, administreres av hovedstyret

Sørmila/friidrett: kontaktperson er Kyrre Alvær

 

Kontrollutvalg 2023

Sigrid Rege Gårdsvoll, leder
Gaute Holmin, medlem
Gro Fredheim, varamedlem

 

Valgkomité 2023

Gunnar Romsaas, leder
Erkan Gence, medlem
Stine Rem Aarønes, medlem
Ingrid Kjellesvik Hov, varamedlem