Klemetsrud IL

Besøksadresse: Lofsrudveien 14, 1281 Oslo
Kontortid: Mandag til fredag etter avtale
Postadresse: Postboks 6 Mortensrud, 1215 Oslo

Bankkonto: 7877.08.81551
Organisasjonsnummer: 977355311

Telefon: 97 34 11 12 (kontor/daglig leder)
E-post: kil@klemetsrudil.no
Daglig leder: Siri Hetle Hasli

 

Styret i Klemetsrud IL

Kyrre Alvær, styreleder, tlf.: 90655149
Morten Nydal, nestleder
Trine Oftenesstyremedlem
Shazia Ghazanfar, styremedlem
Ingvild Aatlo, styremedlem
Tommy Due Løvaas, styremedlem

Saad Shafiq Sheikh, varamedlem
Kanutte Huse, varamedlem

 

Andre roller

Politiattestansvarlig: daglig leder Siri Hetle Hasli, tlf. 9734112
Barneidrettsansvarlig: Ingvild Kronstad Aatlo, tlf. 46782091
Ungdomskontakt: Usman Sharif, tlf. 92355355
Inkluderingsansvarlig: Kyrre Alvær, tlf.: 90655149

Gruppestyrene 2022

 

Fotball og futsal

Ole Ødegård, leder for fotballgruppa og kioskkontakt.  tlf.: 41522456
Gunnar Romsaas, sportslig utvalg, sportsplan, trenerveileder, HUB og arrangement. tlf.: 97733716
Usman Sharif, markedsansvarlig, rekruttering og leder av Fair Play-utvalget
John Ivar Myrvoll, anlegg- og utstyrsansvarlig. tlf.: 41658640
Unn Gøril Langseth, oppfølging av lag, treningstider, påmeldinger og arrangement.
Ayeshah Ali  
Ednan Mohammed   

 

Fotball – sportslig utvalg:

Gunnar Romsaas (leder), John Christian Schreiner, Rizwan Ali, Ole Ødegård, Jan Kristian Jensrud, Adeel Ahmad, Lotte Baksaas (kvalitetsklubb) og Fatih Celik (ungdomsrepresentant)

 

Fotball – Fair play-utvalg:

Usman Sharif (leder), Mohammad Sankarreh og Aslak Førde

 

Fotball – kontaktpersoner uten styreverv:

Omar Khasraw NajmadinA-laget / seniorfotball, tlf. 45565050
Ivar Nicolaysen. Overganger og FIKS, tlf. 92491809
Mohammad Sankarreh. Dommeransvarlig, tlf. 40151733
Usman Sharif, leder av Fair Play-utvalget

 

Fotball – valgkomité:

Lotte Baksaas og Carl Henrik Smith

 

Håndball

Øyvind Hovleder av håndballgruppa, tlf.: 40498440
Johan Wånge
Kanutte Huse
Ida Kjerkol
Hilde Foss

 

Bordtennis

Yvonne Roth Fischerleder av bordtennisgruppa, tlf.: 40010026
Endre Midtgård Meckelborg
Brian Brunsvig

 

Badminton

Tor Arild Svela, leder og kontaktperson
Asim Khan, nestleder
Mari Birkelund, sekretær
Selin Kilinc, styremedlem
Amanda Ha Doan, styremedlem
Amanda Isha Sarna, varamedlem

 

Andre grupper

Turn og allidrett: kontaktpersoner er daglig leder og Britt Elin Næss, Astrid Johannessen er kontaktperson for trimgruppa (senior)

Basketball: Mohammad Ali Khan

Diskgolf: leder og kontaktperson er Tor Arild Svela

E-sport: kontaktperson er Trine Oftenes

Friidrett: kontaktperson er Kyrre Alvær

 

Kontrollutvalg 2022

Sigrid Rege Gårdsvoll, leder
Gaute Holmin, medlem
Gro Fredheim, varamedlem

 

Valgkomité 2022

Ingrid Kjellesvik Hov, leder
Adeel Ahmad, medlem
Njaal Inge Reitan, medlem
Åshild Losnegard, varamedlem