Organisasjonsinfo

Klemetsrud IL

Besøksadresse: Lofsrudveien 14, 1281 Oslo
Kontortid: Mandag til fredag etter avtale
Postadresse: Postboks 6 Mortensrud, 1215 Oslo

Bankkonto: 7877.08.81551
Organisasjonsnummer: 977355311

Telefon: 97 34 11 12 (daglig leder)
E-post: kil@klemetsrudil.no
Daglig leder: Siri Hetle Hasli

 

Styret i Klemetsrud IL

Styret i Klemetsrud IL 2020
Kyrre Alvær, styreleder, tlf.: 906 55 149
Trine Oftenesstyremedlem
Jan Kristian Jensrudstyremedlem
Farukh Qureshi, styremedlem
Geir Bølstad, fungerende kasserer ut 2020 (i samarbeid med daglig leder)

Kontrollutvalg 2020
Vibeke Sirevåg Hansen
Beate Torset

Gruppeledere 2020

Gunnar Romsaas. leder av fotballgruppa. Tlf.: 97733716
Øyvind Hovleder av håndballgruppa. Tlf.: 404 98 440
Britt Elin Næssleder av barneidrettsgruppa. Tlf.: 958 76 210
Kyrre Alvær, kontaktperson turn. Tlf:. 906 55 149
Yvonne Roth Fischerleder av bordtennisgruppa. Tlf.: 400 10 026
Tor Arild Svela, kontaktperson badminton.
Jan Vidar Jacobsenleder av e-sportgruppa.
Gunnar Romsaas. leder av futsalgruppa. Tlf.: 97733716
Tor Arild Svela, kontaktperson diskgolf.
Kyrre Alvær,
kontaktperson friidrett.

Leie av klubbhuset

Klubbhuset til Klemetsrud IL stod ferdig i 1993, og er pusset opp i 2020. Klemetsrud IL bruker klubbhuset til aktivitet for barn og unge tilknyttet idrettslaget. Det er mulig å låne klubbhuset i tilknytning til klubbens aktivitet i ulike idrettsgrener. Det er ikke mulig å leie gressbanen eller idrettsparken til utenomidrettslig aktivitet. Idrettsparken er forbeholdt idrettsaktivitet i regi av Klemetsrud IL. Lokale skoler kan selvfølgelig låne fasilitetene til idrettsdager og lignende. Viktig at det bookes gjennom idrettslaget.

For andre kan det under gitte forutsetninger være mulig å leie klubbhuset til konfirmasjoner, konferanser, kurs eller lignende om det ikke kommer i konflikt med daglig bruk.

Kontaktinformasjon: klubbhuset@klemetsrudil.no
Utleieprosedyre klubbhus Klemetsrud IL
Smittevernsregler i forbindelse med bruk av Klubbhuset