celsiolansering1

Historisk samarbeidsavtale

Hafslund Oslo Celsio (Celsio), Mortensrud Skole og Klemetsrud IL (KIL) inngår et historisk samarbeid med en satsning for barneskoletrinnene 5., 6. og 7. klasse. Satsingen heter «Celsio-akademiet», og gir 90 barn på Mortensrud et treningstilbud rett etter skoletid to ganger i uka i trygge rammer og omgivelser.

 

Celsio-akademiet skal driftes av Klemetsrud IL, og utdannede trenere og aktivitetsledere vil lede treningene. At tilbudet er gratis og åpent for alle, gjør at KIL sørger for nok en bred, åpen møteplass på Mortensrud. 

KLIKK HER FOR PÅMELDING CELSIO

 

– Vi er stolte av å kunne starte opp Celsio-akademiet. I tillegg til å styrke det eksisterende sportslige tilbudet vi har til barn og ungdom, understreker satsingen at KIL tar et betydelig samfunnsansvar, sier Kyrre Alvær, leder av hovedstyret i Klemetsrud IL.

 

Celsio driver avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, som ligger et godt steinkast fra fotballbanen på Mortensrud. Med et betydelig finansielt bidrag muliggjør Celsio akademisatsingen, og underbygger med det idrettslagets målsetting om et bærekraftig lokalsamfunn.

 

– Vi i Celsio er veldig glad for å få bidra til denne viktige satsingen, og har stor tro på at på Celsio-akademiet kan bli en populær arena for idrett og samvær for barna i Klemetsrud-/Mortensrud-området. Som en stor industriaktør på Klemetsrud, er det viktig for oss å være en aktiv støttespiller i lokalsamfunnet. Nå håper og tror vi at 5., 6. og 7.-klassingene i området vil strømme til treningsbanen, sier administrerende direktør Knut Inderhaug i Celsio.

 

Mortensrud skole er prosjektets tredje samarbeidspartner. Med Celsio-akademiet styrkes bredden i aktivitetstilbudet etter skoletid for skolens elever.

 

– Dette er noe vi har jobbet for å få til i flere år, vi er veldig glade for at dette tilbudet endelig er på plass. Dette er et tilbud med utgangspunkt i hva elevene selv har sagt de ønsker seg, og noe vi som skole ser det er et stort behov for. Vi er takknemlige på elevenes vegne for at KIL og Celcio har valgt å prioritere denne satsningen på elevene på 5. og 7. trinn i vårt område.”, sier Trond Herbert Johansen, rektor ved Mortensrud skole.

 

Faglig ansvarlig for Celsio-akademiet er Morten Rom i Klemetsrud IL. Han ser frem til å utvide idrettslagets eksisterende engasjement for ungdomsskoleelever (HUB Mortensrud), med et tilbud også til 5.-7. klasse.

 

– Det er en rød tråd i arbeidet idrettslaget gjør nå og fremover, der samfunnsengasjement og idrett smelter sammen. Celsio-akademiet dreier seg om å lykkes med hvordan vi oppfører oss sammen og mot andre, med idretten som plattform. Når det er sagt, skal akademiets treninger holde så god kvalitet at det absolutt er konkurransedyktig med foreldrebetalte alternativer ellers i byen, sier Rom.

 

Et idrettsakademi vil skape en trygg, aktiv arena for rundt 90 barn to ettermiddager i uken. Både medlemmer av KIL, og de som ikke er medlemmer er hjertelig velkomne. Vi gleder oss til å sette i gang i januar!

 

 

 Fakta «Celsio-akademiet»

  • Akademi-tilbudet er gratis, og for barn i 5.-7. klasse med tilhold på Mortensrud (primært elever på Mortensrud skole, Klemetsrud skole og Stenbråten skole)
  • Aktivitetstilbudet er to ganger i uka etter skoletid, og skal spenne over både de som har ambisjoner innen idretten, og for de som ønsker å ha idrettsaktivitet i et trygt fellesskap.
  • Opplegget er tilpasset både jenter og gutter, og oppmerksomhet og trenerressurser vil være jevnt fordelt på alle grupper og ulike tilbud
  • Ambisjonen vår er at 90 barn deltar hver dag.
  • Celsio-akademiet starter opp i januar 2023 med et rent fotballtilbud til gutter og jenter. Ambisjonen er å utvide tilbudet med andre idretter og lavterskelaktivitet senere.

 

  •  

 

BAKGRUNN

Mortensrudområdet er belastet både når det gjelder salg og bruk av narkotika, voldsepisoder og ungdomskriminalitet. Dette er noe alle barn og ungdommer som bor her kan måtte forholde seg til i hverdagen sin.

Mortensrud, og spesielt Rudshøgda/Bjørnerud, preges av trangboddhet. Her bor det mange og gjerne store familier med vedvarende lavinntekt. Barn og ungdom har lite plass hjemme, og må trekke ut av huset når de vil være sammen med andre.

Området har en høy innvandrerandel, på godt og vondt. Mortensrud berikes definitivt av det kulturelle mangfoldet, samtidig sliter stedet og innbyggerne med å finne gode, felles plattformer. Religiøse og kulturelle motsetninger gjør det sosiale terrenget kupert og til dels vanskelig å manøvrere i.

Klemetsrud IL og en rekke andre aktører arbeider aktivt med brede, trygge møteplasser på Mortensrud. Vi lykkes ofte, og er på rett vei – og nå kan Mortensrud skole, Celsio og Klemetsrud idrettslag presentere et nytt tilskudd: «Celsio-akademiet».

Med KIL og Lofsrud skoles eksisterende HUB Mortensrud-tilbud til ungdomsskoleelevene, finnes det et aktivt og/eller idrettsbasert tilbud til alle barn og unge etter skoletid fra 1.-4. klasse (offentlig aktivitetsskole) og 8.-10. klasse (HUB m.m.). 5.-7. klassinger står derimot uten et bredt og godt tilgjengelig tilbud, og det er svært uheldig. Allerede i så ung alder, fører lediggang i vårt område til at mange søker til (eller blir oppsøkt av) negative miljø. Flere av disse barna vil kunne velge idrettsaktiviteter i stedet for å henge rundt negative miljø – om det rette tilbudet er på plass.

Med «Celsio-akademiet» setter vi særskilt søkelys på barn som går i 5.-7. klasse. Et idrettsakademi vil skape en trygg, aktiv arena for rundt 90 barn to ettermiddager i uken.

Her blir også barn fra tre barneskoler godt kjent til de skal begynne på ungdomsskolen sammen.

 

OM SAMARBEIDSPARTNERNE

Klemetsrud idrettslag er et fleridrettslag med base på Mortensrud. Idrettslaget har 950 medlemmer, hvorav 700 aktive barn/ungdom. Aktivitetstilbudet spenner over idrettene fotball, badminton, håndball, bordtennis, turn, diskgolf og allidrett for de minste.

KIL ønsker, også gjennom HUB Mortensrud, å ta en nøkkelrolle i nærmiljøet. Idretten er den største møteplassen vi har i bydelen, ved siden av skoler og barnehager. Dette er et ansvar som idrettslaget tar på alvor, og nylig har idrettslaget fått vesentlig offentlig støtte for å igangsette «Klemetsrud IL-modellen» som et ledd i dette arbeidet.

Mortensrud skole er en av tre barneskoler i Mortensrud-området. Skolen har om lag 400 elever og 70 ansatte. Skolen ble bygget i 1986 og består av hovedbygg, idrettshall og klasseromshus og paviljonger. Skolegården legger til rette for at elevene kan ha varierte aktiviteter, med blant annet lekeapparater, naturtomt og ballbane.

Skolen har et etablert tilbud med ettermiddagsaktiviteter for 5.-7. klasse. Dette for å styrke nærmiljøet og gi barna et meningsfylt tilbud rett etter skoletid. Celsio-akademiet vil styrke bredden i aktivitetstilbudet.

Hafslund Oslo Celsio (Celsio): Sammen med Oslos befolkning produserer Celsio fornybar termisk energi som kommer hele Oslo til gode. Celsio opererer både Norges største fjernvarmenett og Norges største avfallsforbrenningsanlegg – og er representert på Mortensrud med forbrenningsanlegget på Klemetsrud, og som fjernvarmeleverandør til en stor del av befolkningen på Mortensrud.

Celsio tar med denne avtalen et bevisst valg om å bidra i nærmiljøet rundt et av sine store anlegg, på Klemetsrud/Mortensrud i Oslo. Bidraget består bl.a. i å være en vesentlig finansiell bidragsyter som muliggjør igangsettelse og drift av «Celsio-akademiet».

Del dette innlegget