Hva er en Aktivitetsguide?

Aktivitetsguide er et gratis tilbud som hjelper barn og unge mellom 6-18 år og deres familie med å finne veien inn i et idrettslag. 


Mange barn og unge er ikke med i idretten. For noen blir det for dyrt, andre mangler informasjon om hvilke tilbud som finnes eller hvordan de kan bli med i idretten. Fritidserklæringen sier at alle barn og unge har rett til å være med i en fritidsaktivitet. Gjennom prosjektet Aktivitetsguide vil Oslo Idrettskrets bidra til det.

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/aktivitet/aktivitetsguide/