Leie av Plasthallen Mortensrud

Plasthallen med tilhørende klubbkontor, BUA og kiosken ved kunstgressbanen ligger på Mortensrud. Det er stiftelsen KIL Miljø som drifter byggene.

Stiftelsen KIL Miljø
Organisasjonsnummer: 881 634 082
Kontaktperson: Geir Bølstad
Telefon: 91 56 08 60
E-post: stiftelsen@klemetsrud-il.no / kil@klemetsrudil.no

Ved leie av plasthallen, Mortensrud følger du de etiske retningslinjene for Norges idrettsforbund.

Leiekontrakt og priser.