Om betaling

 

 

Idrett for alle!

Alle barn og ungdom skal få drive med idrett uansett familiens økonomi.

Sliter du med å betale medlems- og treningsavgiften, så finner vi en løsning sammen med deg.

 

Det er flere muligheter:

  1. Du kan dele opp fakturaen fra oss i så mange deler du vil i løpet av et år. Bruk det samme KID-nummeret hver gang du betaler. Vi er tålmodige og sender ikke ut purregebyr.
  2. Betal medlemsavgiften på 200 kr først. Når du har betalt denne er du medlem av Klemetsrud IL. Medlemskap er knyttet til viktige rettigheter som forsikring, deltakelse på årsmøter m.m.
  3. Hvis du har behov for økonomisk støtte så kontakt din lagleder/trener, eventuelt daglig leder. Idrettslaget kan hjelpe deg/din familie med å søke fritidsstipend for barn og unge i bydel Søndre Nordstrand eller andre støtteordninger. Det er ikke mulig for foreldre å søke om fritidsstipendet, søknaden må sendes fra daglig leder i idrettslaget.  For å søke forutsetter det at du har betalt en andel på fakturaen du har mottatt. Husk at man må søke om støtte hvert år, det går ikke automatisk. 

Det er daglig leder som fakturerer for idrettslaget. Kontakt: kil@klemetsrudil.no