Om betaling

 

Idrett for alle!

Alle barn og ungdom skal få drive med idrett uansett familiens økonomi.

Sliter du med å betale, så finner vi en løsning sammen med deg. (Se også prisliste.)

 

Det er flere muligheter:

 

1. Betal medlemskapet på 100 kr først. Når du har betalt denne er du medlem av Klemetsrud IL. Medlemskap er knyttet til viktige rettigheter som forsikring, deltakelse på årsmøter, driftsstøtte til idrettslaget m.m.

 

2. Du kan dele opp fakturaen(e) fra oss i så mange deler du vil i løpet av et år. Bruk det samme KID-nummeret hver gang du betaler. Vi er tålmodige og sender ikke ut purregebyr.

 

3. Hvis du har behov for økonomisk støtte til treningsavgift så kontakt din lagleder/trener eller daglig leder. Idrettslaget kan hjelpe deg/din familie med å søke fritidsstipend for barn og unge i bydel Søndre Nordstrand eller andre støtteordninger. Det er ikke mulig for foreldre å søke om fritidsstipendet, søknaden må sendes fra daglig leder i idrettslaget.  For å søke forutsetter det at du har betalt medlemskap. Husk at man må si ifra om behov for støtte hvert år, det går ikke automatisk. 

Det er daglig leder som fakturerer for idrettslaget. Kontakt: kil@klemetsrudil.no