Aarsmoetet KIL

Innkalling til årlige møter og årsmøte 2024

Klemetsrud idrettslag avholder årsmøte onsdag 20. mars kl. 19.00, i klubbhuset i Klemetsrud idrettspark. Før dette skal årlige møter i gruppene avholdes. Vi ønsker velkommen til alle medlemmer og interesserte. 

 

Årlige møter gruppene

Gruppene som har et gruppestyre skal avholde årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Det årlige møtet skal behandle gruppens årsberetning, regnskap, budsjett inkl. treningsavgift, årsplan, ulike forslag og foreslå kandidater til gruppestyrene/verv. Enkelte grupper har egne valgkomiteer. Dette sendes så videre for endelig beslutning i KILs årsmøte 20. mars.

12. februar: Årlig møte bordtennis kl. 19.00, i Gamle Bygdevei 22

27. februar: Årlig møte badminton kl. 18.30, i møterom v/Plasthallen

28. februar: Årlig møte håndball kl. 19.00, i møterom v/Plasthallen

29. februar: Årlig møte fotball kl. 20.00, i klubbhuset i Klemetsrud idrettspark (kl. 19.00-20.00 trener- og laglederforum)

 

Årsmøte for KIL 20. mars kl. 19.00

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet og avholdes hvert år på våren. Denne gangen vil vi også legge til rette for litt sosialt etter årsmøtet med lett servering.

Tidsplan:

18.30-19.00: Registrering av stemmeberettigede

19.00-20.00: Årsmøte

20.00-21.30: Prat og mat

Sakslisten for årsmøtet vil blant annet omfatte årsberetning, regnskap, budsjett, organisasjonsplan, valg og innkomne saker.

Publisert 13. mars: Saksliste med årsberetning og vedlegg til årsmøte KIL 2024

I dokumentet finner du:
– innkalling og saksliste
Vedlegg:
– årsberetning (inkludert gruppenes årsmeldinger)
– regnskap 2023
– revisors beretning (utkast)
– kontrollutvalgets rapport (utkast)
– lover Klemetsrud IL
– budsjett 2024

Frist for å melde inn saker til årsmøtet var 6. mars. 

 

Les mer om årsmøtene og KILs lover. 

 

Del dette innlegget