Ungdom i jobb

KIL fortsetter å satse på ungdommene med ulike kurs innenfor både idrett og lederkurs, slik at de kan gå videre som trenere, dommere og i tillitsverv. Det handler ikke kun om å få ungdommene i arbeid, men også om at de skal engasjere seg. 

 

Utdanning og arbeid

Idrettslaget har både lokale trener- og dommerkurs for ungdom, spesielt fotballen og via HUB Mortensrud. De andre idrettene sender sine kommende instruktører til kurs i regi av sine særforbund. Vi benytter oss også av lederutdanning for ungdom i regi av Oslo idrettskrets. 

Per i dag har nesten alle våre idrettsgrupper ungdomstrenere som deltar i fast aktivitet. 

 

Nøkkeltall fra 2021

  • Både fotball, håndball, bordtennis, allidrett og turn har hatt ungdommer som trenere på fast aktivitet høsten 2021.
  • Fem ungdommer fullførte lederkurs i regi av Oslo idrettskrets (15-19 år). Deltagerne var fra håndball, bordtennis og fotball.
  • Totalt hadde 24 ungdommer sommerjobb hos KIL i 2021 i forbindelse med TINE fotballskole, Sommerpatruljen, KIL Academy og i BUA Mortensrud. 
  • Idrettslaget tok også imot to ungdommer på sommerjobb for bydelen i to uker.
  • To stk. har avtjent sin samfunnstjeneste hos KIL i løpet av høsten.
  • I desember 2021 inngikk vi et samarbeid med bydel Søndre Nordstrand om ungdomsjobber og jobbtrening i BUA og kiosken.