Ungdom i jobb

KIL fortsetter å satse på ungdommene med ulike kurs innenfor både idrett og lederkurs, slik at de kan gå videre som trenere, dommere og i tillitsverv. Det handler ikke kun om å få ungdommene i arbeid, men også om at de skal engasjere seg. 

 

Utdanning og arbeid

Idrettslaget har både lokale trener- og dommerkurs for ungdom, spesielt fotballen og via HUB Mortensrud. De andre idrettene sender sine kommende instruktører til kurs i regi av sine særforbund. Vi benytter oss også av lederutdanning for ungdom i regi av Oslo idrettskrets.

Per i dag har nesten alle våre idrettsgrupper ungdomstrenere som deltar i fast aktivitet.

 

Engasjement

I tillegg til arbeid så er vi i ferd med å få flere ungdomsrepresentanter inn i ulike styrer og satser på å opprette et felles ungdomsutvalg for hele idrettslaget i 2023.

 

Nøkkeltall fra 2022

 • Både fotball, håndball, bordtennis, allidrett og turn har hatt ungdommer som trenere på fast aktivitet gjennom året.
 • Fire ungdommer fullførte lederkurs i regi av Oslo idrettskrets (15-19 år). Deltagerne var fra fotball.
 • 19 ungdommer har hatt sommerjobb hos KIL: fem stk. på KIL Academy Football, fem
  stk. på Sommerpatruljen og ni stk.på UKA – Idrett for alle Mortensrud.
 • Totalt har KIL utbetalt lønn til 31 ungdommer i 2022 og til 13 unge voksne – totalt 44 stk.
  Dette omfatter både faste treninger/prosjekter og sommeraktiviteter.
 • Gjennom klubbdommerprosjektet hos fotballen har vi i 2022 i tillegg utbetalt
  dommerhonorarer til 14 ungdommer, som dømmer kamper i barnefotballen.
 • I desember 2021 inngikk vi et samarbeid med bydelen om ungdomsjobber og jobbtrening i
  BUA og kiosken. I løpet av 2022 har 6-10 ungdommer vært ansatt i BUA i tillegg til to unge
  voksne som driftsledere. Deres lønn blir betalt av bydelen mens KIL står for de andre
  driftskostnadene tilknyttet BUA.