Klubbhuset på Klemetsrud

Klubbhuset ligger i Klemetsrud idrettspark, ca. 3 km fra Mortensrud. Det stod ferdig i 1993 og hovedetasjen ble pusset opp innvendig i 2020.

Klemetsrud IL bruker klubbhuset til aktivitet for barn og unge tilknyttet idrettslaget. Det er mulig å låne klubbhuset i tilknytning til klubbens aktiviteter i de ulike idrettsgruppene. f. eks. til møter, kurs, samlinger og avslutninger. 

Klubbhuset lånes kun ut internt fra og med 2022. Unntaket er skoler og andre samarbeidspartnere. 

 

Om idrettsparken

Det er ikke mulig å leie gressbanen eller idrettsparken til utenomsportslig aktivitet. Idrettsparken er forbeholdt idrettsaktivitet i regi av Klemetsrud IL. Lokale skoler kan selvfølgelig låne fasilitetene til idrettsdager og lignende. Det er viktig at slike arrangementer bookes gjennom idrettslaget.

Kontaktinformasjon: klubbhuset@klemetsrudil.no