Leie av klubbhuset

Klubbhuset ligger i Klemetsrud idrettspark, ca. 3 km fra Mortensrud. Det stod ferdig i 1993 og ble pusset opp i 2020. Klemetsrud IL bruker klubbhuset til aktivitet for barn og unge tilknyttet idrettslaget. Det er mulig å låne klubbhuset i tilknytning til klubbens aktiviteter i ulike idrettsgrener. For andre kan det under gitte forutsetninger være mulig å leie klubbhuset til konfirmasjoner, konferanser, kurs eller lignende om det ikke kommer i konflikt med daglig bruk.

Det er ikke mulig å leie gressbanen eller idrettsparken til utenomsportslig aktivitet. Idrettsparken er forbeholdt idrettsaktivitet i regi av Klemetsrud IL. Lokale skoler kan selvfølgelig låne fasilitetene til idrettsdager og lignende. Det er viktig at slike arrangementer bookes gjennom idrettslaget.

Kontaktinformasjon: klubbhuset@klemetsrudil.no