Anleggsregler ute

 

Riktig vedlikehold og behandling av kunstgresset og øvrige baner vil gi bedre treningsforhold for alle brukerne. Disponering av baner og anlegg kan endres gjennom sesongen. Spesielt gjelder dette i forhold til NM, cuper og andre forhold som endrer kamp- eller serieoppsett. Trenere må alltid sjekke aktivitetskalenderen for endringer i deres tildelte treningstid. Trenere og lagledere er pliktig til å gjøre seg kjent med følgende retningslinjer, informere spillere/foreldre, samt følge disse.

 

Aktiviteter og prioriteringer

Baner og anlegg i Mortensrud Idrettspark og i Klemetsrud Idrettsanlegg disponeres av Klemetsrud fotball. Banene skal primært brukes til fotballaktiviteter, men kan også brukes til andre aktiviteter etter avtale med Klemetsrud fotball. Det må ikke utøves aktiviteter som påfører baner og anlegg skader. Norges Fotballforbund (NFF) og Oslo Fotballkrets (OFK) disponerer baner til NM, obligatoriske seriekamper og til offisielle cuper. Klemetsrud fotball administrerer all annen banetid.

 

Følgende prioritet gjelder for baner og anlegg:

1. Kamper i regi av NFF og OFK.

2. Kamper i regi av Klemetsrud fotball (cuper etc.).

3. Arrangementer i regi av Klemetsrud IL.

4. Treninger/aktiviteter som reserveres på ledig banetid.

5. Treninger i regi av Klemetsrud fotball.

Aktiviteter under punkt 1-4 skal være registrert i aktivitetskalenderen, samt punkt 4 skal være i treningsoversikten. Ved kamp skal banen disponeres til oppvarming 15 minutter før kampstart. For A-lag er det 30 minutter.

 

Følgende generelle regler gjelder for bruk av baner og anlegg: 

– Alle forlater anlegget slik de forventer å finne dette. Bruk to minutter etter trening/kamp til en rask opprydding. Lagene er også ansvarlig for å rydde etter gjestende lag.

– Det er meldeplikt til styret/anleggsansvarlig for skader på baner og anlegg.

– Når seriespill/cup og treningstider er fastsatt for sesongen gjelder vår aktivitetskalender som fasit for disposisjonsrett til bane/anlegg.

– Husk å melde inn treningskamper og aktiviteter til anleggsansvarlig.

– Avlyste treninger/aktiviteter skal meldes slik at ledig treningstid gjøres tilgjengelig for andre. De som ønsker å benytte ledig tid kontakter anleggsansvarlig. Reservasjon er bekreftet når den ligger i aktivitetskalenderen.

– Vær sjenerøs. Bruker dere ikke hele banen, gjør plass til andre.

– Bruk garderobene – dette er viktig miljøtid for laget. Garderober følger aktivitetskalenderen. Husk at kamper går foran trening.

– Merking av bane før kamp er lagets ansvar. Nøkler til container med merkevogn i Mortensrud idrettspark finnes i kiosken.

– I sekretariatet på kunstgressbanen finnes førstehjelpsutstyr, båre og hjertestarter.    

 

Vintertrening kunstgress                                                                    

I vintersesongen disponerer Klemetsrud fotball anlegget fullt og helt. Treningstid er disponert i henhold til oversikten for treningstider vinter. Annen reservasjon for vinterkamper gjøres av anleggsansvarlig og kunngjøres i aktivitetskalenderen. Dette er fasit.

Banen brøytes ved snøfall. Banen SKAL være snøfri/brøytet før en bruker den. Hvis banen ikke er snøfri/brøytet og den brukes, blir snøen tråkket ned i banen og danner issvuller når det kommer mildvær. Dette kan føre til at banen blir stengt eller får vesentlig dårligere kvalitet (issvulller) i en lengere periode. Etter treningen skal målene bæres av banen slik at det er ryddig for eventuell brøyting.

 

Tidsrom for aktivitet
Aktiviteten på kunstgresset skal være avsluttet kl. 22.00 av hensyn til naboene. Lyset slukkes automatisk kl. 22.00. Oppslag om lysvakter finnes på speakerboden.

 

Orden og opptreden
Alle lag som bruker baner og anlegg er pliktig til å holde orden, det vil si passe på at det ryddes etter bruk og at det meldes ifra om skader. 

Videre er brukerne pliktig til å passe på at baner og anlegget ikke benyttes til aktiviteter som kan skade disse eller tilhørende utstyr. Det er forbudt å klatre/henge på målene/gjerder, da dette ødelegger nettene eller målet kan velte over en.

Ved kamper på kunstgresset skal tilskuere stå utenfor banen (asfalt) eller sitte på tribunen, slik at de ikke er til hinder for spillet og at alle kan se hele banen bedre.

Til tider kan det være trangt under treningstidene på kunstgresset. Vi ber om at alle viser respekt for andre som trener på banen samtidig. Videre at de som venter på at det skal bli deres treningstid ikke forstyrrer de som har trening på banen.

 

TA VARE PÅ ANLEGGENE, VIS HENSYN, FLEKSIBILITET OG RESPEKT FOR HVERANDRE!