Anleggsregler inne

 

Mortensrud skole – Stenbråten skole – Plasthallen – Fjellhallen

 

Disse retningslinjene er utarbeidet for Klemetsrud fotballs bruk av gymsaler og haller. Først og fremst gymsalene på Mortensrud skole og Stenbråten skole, men også Plasthallen og Fjellhallen. Den ansvarlige for treningen (trener/lagleder/forelder) er pliktig til å gjøre seg kjent med disse, informere spillerne og sørge for at retningslinjene følges ved bruk av lokalene.

Det skal alltid være en voksen (trener/lagleder/forelder) til stede under treningen. Husk å gjøre dere kjent med rømningsveier og informer spillerne om disse.

Lokalet skal kun benyttes til fotballtrening eller øvelser knyttet til dette, og ikke til andre aktiviteter med mindre det er gjort særskilt avtale med skolen.

Baller skal holdes i ro i ganger/garderobe. Ballen skal ikke ut av ballnett eller lignende før de kommer i salen/hallen.

Det skal i hovedsak kun brukes inneballer i gymsaler (eller baller som er rengjort). Lærballer kan godt brukes ved teknikkøvelser for de minste årsklassene (under ti år). Spill skal i all hovedsak foregå med inneball.

I salene skal det brukes fottøy med lyse såler (kke sorte). På Mortensrud skole skal utesko settes på avmerket område i inngangen til garderoben.

Ikke gå inn i salen før det andre laget er ferdig, hold tiden, avslutt presis og ta eventuell avslutning i garderoben.

Hold salen ryddig! Forlat salen i den tilstanden dere ønsker at den skal være i når dere kommer.

 

Skader på anlegg

Oppstår det skader på anlegget før/under/etter treningen skal det alltid meldes fra til klubben og tilsynsvakten. Klubben er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader, og ved uforsvarlig/uaktsom bruk vil klubben kreve at laget må dekke skadene.

Uvedkommende må vises bort og eventuelt gi beskjed til tilsynsvakten. Om mulig skal dører holdes låst slik at uvedkommende ikke får tilgang til anlegget, både i forhold til fare for tyveri og hærverk.

Tilsynsvakten på gymsalene skal sørge for å låse opp og stenge anleggene, samt holde tilsyn med anleggene under bruken.

På Mortensrud skole sitter vakten ved inngangen til salen.

På Stenbråten skole sitter vakten i biblioteket.

 

Kontaktinformasjon til tilsynsvaktene kommer.