Foreldrevett

Norges fotballforbunds FORELDREVETTREGLER

Den frivillige innsatsen utgjør selve fundamentet norsk fotball bygger på og er avhengig av, enten du er deltaker, tillitsvalgt eller foreldre/foresatt. Stor deltakelse fra foresatte, foreldre og besteforeldre vil i fremtiden være avgjørende for å kunne gi barn og unge et godt fotballtilbud.

Som foresatt og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna.

Hvordan bli en god støttespiller for idrettsungdommen (webinar)

 

Her er noen huskeregler

  • Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
  • Still opp på dugnader i regi av klubben. Både kioskvakter og anleggsdugnad må påregnes i løpet av året.
  • Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
  • Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
  • Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
  • Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
  • Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
  • Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!