Foreldrevett

 

 

Norges fotballforbunds FORELDREVETTREGLER

Den frivillige innsatsen utgjør selve fundamentet norsk fotball bygger på og er avhengig av, enten du er deltaker, tillitsvalgt eller foreldre/foresatt.

Stor deltakelse fra foresatte, foreldre og besteforeldre vil i fremtiden være avgjørende for å kunne gi barn og unge et godt fotballtilbud.

 

Som foresatt og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna.

 

Her er noen huskeregler:

– Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.

– Still opp på dugnader i regi av klubben. Både kioskvakter og anleggsdugnad må påregnes i løpet av året.

– Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.

– Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.

– Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.

– Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

– Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!

– Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!