Om klubben

Om KIL

Klemetsrud idrettslag holder til i Oslo sør og søker å være hovedidrettslaget i Bjørnerud-, Mortensrud-, Klemetsrud- og Stenbråten-området i Søndre Nordstrand. Klemetsrud idrettslag ble stiftet 12. desember 1920, og har i dag aktivitet for barn og unge i fotball, håndball, bordtennis, futsal, turn, E-sport (FIFA) og allidrett.

Mål

Klemetsrud idrettslag skal være den ledende klubb i Oslo Syd, med et bredt sportslig tilbud. Våre mål er å gi et bredt sportslig tilbud til alle klubbens medlemmer, legge til rette for å videreutvikle idrettsutøvere, og stimulere til sosialt og trygt miljø for medlemmene.

I Klemetsrud idrettslag ønsker vi å utvikle selvstendige utøvere som er opptatt av mestring, og som bidrar til et godt miljø hvor medlemmene føler seg trygge og velkomne. Gjennom allsidig trening og mulighet for å delta i flere idretter skal du som utøver få utfordringer og muligheter til å beherske disse.

Mestring

I Klemetsrud idrettslag er vi opptatt av at du skal være allsidig som barn. Det er viktig at treningen blir lagt til rette slik at mestring er realistisk. Mestring gir selvtillit og motivasjon. Det er viktig at du føler progresjon og at du gjennom trening mestrer nye utfordringer. For å holde motivasjonen oppe gjennom ungdomsårene, er det vesentlig at treningsopplegget blir lagt opp slik at du har noe å se frem til. Nye elementer og utfordringer kommer til etter hvert som du blir eldre.

Selvstendighet

I Klemetsrud idrettslag skal du som utøver få utfordringer, og muligheter til å utvikle deg til å bli en selvstendig idrettsutøver. Det er til syvende og sist du selv som er ansvarlig for egen utvikling, noe som krever selvstendighet.

Tilhørighet

I Klemetsrud idrettslag skal du kunne være deg selv, være ærlig, motarbeide mobbing og inkludere alle som er med på trening og i konkurranse. Alle har et ansvar for å skape trivsel og trygghet. Det er viktig at du kan glede deg over lagkameratenes prestasjoner og gi uttrykk for at alle er velkomne i treningsgruppen.
Det er ikke egoistisk å tenke på seg selv, men det er egoistisk å la hensynet til andre vike. Det er viktig at du er opptatt av din utvikling i samarbeid med andre, i stedet for en ensidig fokusering på egne prestasjoner.

I Klemetsrud idrettslag utfordrer vi deg til å:

 

 • Være fokusert på egen treningsutvikling
 • Velge allsidige treningsformer
 • Samspille med andre utøvere for å nå felles og individuelle mål
 • Bidra til løsning av utfordrinde oppgaver
 • Holde avtaler og sørge for å stille med riktig utstyr til riktig tid

Klemetsrud idrettslags 10 gyldne regler:

 

 1. Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av klubben, men er du medlem følger du Klemetsrud idrettslag felles retningslinjer og mål
 2. Vis respekt ovenfor hverandre, trenere og andre du møter i idretten
 3. Mestring, selvstendighet og tilhørighet står sentralt i treningshverdagen
 4. I Klemetsrud idrettslag utvikler vi vennskap og lagånd
 5. Utøverne i Klemetsrud idrettslag skal ha mulighet til å være allsidige
 6. Klemetsrud idrettslag trenere er gode forbilder – de motiverer og inspirerer
 7. Treninger skal gi nye utfordringer og opplevelser
 8. Foreldrene i Klemetsrud idrettslag er inkluderende og fokuserer på gruppen fremfor enkeltindividene
 9. I Klemetsrud idrettslag lærer barna å tåle både medgang og motgang
 10. I Klemetsrud idrettslag er vi stolte av klubben vår. Bær KIL-logoen synlig, men husk at det forplikter.

Medlemskap

Klemetsrud idrettslag er medlem av Norges Idrettsforbund, og alle våre idrettgrupper er medlem av sine respektive særforbund. I Klemetsrud idrettslag betaler du 200 kroner for et medlemskap. Som medlem får du delta i seriespill i en av våre idretter, innflytelse på utviklingen og de nødvendige forsikringene. Klemetsrud idrettsalg er utelukkende drevet med hjertet på frivillighet og dugnad. De ulike idrettene drives også på frivillighet og treningsavgift. Treningsavgiften dekker bl.a. serie og cup, utstyr og trenere. Den varier fra idrett til idrett.

Det er viktig for Klemetsrud idrettslag å holde en så lav medlems- og treningsavgift som mulig for å inkludere flest mulig i fellesskapet.

Hold oversikt over dine medlemskap i idrettslagene i «Min idrett«.

Nærmiljøet

Klemetsrud idrettlag har sitt nedslagsfelt på Mortensrud, Klemetsrud, Dal / Brenna, Stenbråten og Bjørnerudområdet. Mange barn er avhengig av organisert idrett, og Klemetsrud idrettslag jobber aktivt for at idrettsparken på Mortensrud skal utvikles og gjøres større.

Klemetsrud idrettslag ønsker at idrettsparken på Mortensrud skal huse flerbrukshall, fotballbaner, parkområde, landhockbane og Cricketbane. I tillegg ønsker vi en egen turnhall og friidrett velkomne til området.

Klemetsrud idrettslag har også et anlegg med fotballbane og klubbhus på Gjersrud (Enebakkveien).