Samfunnsrolle

Klemetsrud IL (KIL) er et fleridrettslag med tilhold på Mortensrud, i Søndre Nordstrand bydel i Oslo. Idrettslaget er preget av stort mangfold. Sammen med støttespillere jobber vi for at kostnadene for deltakelse skal være så lave som mulig for barn og unge; idrett for alle!

 

Action Now

Klemetsrud IL har valgt å knytte mye av sitt utenomsportslige engasjement opp til FNs bærekraftmål 11: Bærekraftige by- og lokalsamfunn. Med hjelp fra fotballklubben Bodø/Glimt har Klemetsrud IL blitt inkludert i #ActionNow setter søkelys på de sosiale aspektene ved dette bærekraftsmålet.

Ingen barn og ungdommer bør stå uten tilbud på Mortensrud. Klemetsrud ILs hundreårige historie har fostret mange mennesker i mange ulike idretter. Idrettslaget prøver til enhver tid å tilpasse seg dagens virkelighet og tilby idretter barn og ungdom har lyst til å drive med.

 

Nabolagsklubb

Klemetsrud IL ble i 2020 tatt opp i Oslo idrettskrets’ program for nabolagsklubber, som ett av 25 andre fleridrettslag.

En nabolagsklubb er nært tilknyttet sitt nærmiljø/nabolag, med ekstra fokus på deltakelse for alle. Idrettslaget tilbyr allsidighet, der det er enkelt for barn og unge å delta i flere idretter. Programmet skal gi kraft til idrettslag som tar tydelig posisjon for barn og unges oppvekstvilkår, som et verktøy for å nå målsettingen om idrettsglede for alle. Les mer her.

 

1281.no: Fond for treningsavgift

Klemetsrud IL opprettet i 2021 sitt eget fond for treningsavgift. Blant idrettslagets barn og unge har over halvparten betalingsutfordringer av en eller annen grad. Idrettslaget jobber hardt hver dag for å holde treningsavgiften på et minimum, men er samtidig opptatt av at idrettene skal ha et sportsfaglig innhold med tilsvarende ressurser som andre klubber i nærheten: Barn og ungdom fra Mortensrud skal ha de samme mulighetene som de som vokser opp andre steder.

Gjennom bydelens fritidsstipend, Coop-dugnaden og idrettslagets eget fond 1281.no, opprettet for inkludering og støtte til treningsavgift, tilbyr vi hjelp til alle de som ikke har økonomisk mulighet til å betale alt selv. Les mer her. 

 

HUB Mortensrud

HUB Mortensrud er et bredt sportslig fritidstilbud rett etter skoletid for ungdomsskoleelever. Dette er et samarbeid mellom Oslo sør-satsingen, Lofsrud skole og Klemetsrud IL og ble startet opp høsten 2020. Fire dager i uka tilbys det ulike idrettsaktiviteter og kurs. Les mer her.

 

Celsio-akademiet

Hafslund Oslo Celsio (Celsio), Mortensrud skole og Klemetsrud IL (KIL) samarbeider om en satsning for barneskoletrinnene 5., 6. og 7. klasse som heter «Celsio-akademiet. Denne satsingen gir 90 barn på Mortensrud et treningstilbud rett etter skoletid to ganger i uka i trygge rammer og omgivelser. Celsio-akademiet startet opp i januar 2023, foreløpig som et fotballtilbud. Les mer her.

 

BUA Mortensrud

BUA Mortensrud er vårt eget “bibliotek for utstyr” – selv om tilbudet retter seg spesielt mot barn og unge, så kan alle komme og låne utstyr som ski, skøyter, telt, rulleskøyter og mye mer.

BUA er en nasjonal forening som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Det gjør vi ved å gjøre det enklere for deg å låne utstyr til sport og friluftsliv:. Bedre folkehelse, mindre forskjeller og lavere forbruk med BUA. Les mer her. 

 

Ungdom i jobb

Klemetsrud IL er mange ungdommers først arbeidsgiver, først og fremst gjennom dommer- og trenerutdanning. I tillegg har vi også flere som jobber i BUA og kiosken. Fra slutten av 2021 har vi styrket denne innsatsen via et samarbeid med bydel Søndre Nordstrand om nettopp ungdomsjobber og jobbtrening i BUA og kiosken.

Vi satser og tror på ungdommene, og det å kunne tilby ungdomsjobber er et viktig bidrag for å skape et enda bedre nærmiljø. Les mer her.