Politiattest

I henhold til Norges Idrettsforbunds regler, «plikter alle idrettslag å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.»

Det gjelder alle trenere og lagledere i Klemetsrud IL.

 

Slik søker du politiattest

Prosessen med å søke politiattest er nå blitt forenklet, og du finner en veiledning i LagetMitt-appen på mobiltelefonen via menyen og “Politiattest”. Her finne du også formålsdokumentet som du trenger som vedlegg.

Du sender inn søknaden i politiets nettportal ved å fylle ut søknadsskjemaet og legge ved formålsdokumentet.

Når du får attesten skal denne vises fram til daglig leder for godkjenning og registrering.

Trenger du hjelp, ta kontakt på kil@klemetsrudil.no.