Priser Klemetsrud IL 

 

Medlemskap og treningsavgift

Alle medlemmer er pliktig til å betale medlemskap. Medlemmer er definert som alle som utøver organisert aktivitet i Klemetsrud IL, og alle tillitsvalgte. Tillitsvalgte er definert som trenere, lagledere/foreldrekontakter, dommere og styremedlemmer.

Medlemskapet er 100 kr per år. I tillegg er det treningsavgift for hver idrett.

 

Priser 2023

MERK:

  • Alle må betale medlemskap i idrettslaget. Medlemskapet er på 100 kr per år. Du betaler medlemskap kun én gang per år selv om du deltar på flere idretter.
  • Treningsavgift for alle idretter faktureres per halvår.
  • Lisens varierer fra idrett til idrett, se tabell nedenfor.
  • Prisene for barn og ungdom er i år redusert for de fleste idretter, og de dekker også mer slik som turneringer etc. KIL har fått støtte til å gjennomføre så mye som mulig av Klemetsrud IL-modellen i 2023, og håper å videreføre og utvikle denne i årene som kommer.
  • Les mer om betaling og støtteordninger. 

 

Totalt per ÅR: Medlemskap og treningsavgift
Medlemskap er 100 kr per år – betales en gang for alle idretter.
 

Treningsavgift

per år

Totalt

per år

Hva dekker treningsavgiften?
Allidrett      
4-5 år 500,- (vår),
500,- (høst)
1100,- Avgiften dekker en trening i uka. Idrettslaget sørger for treningsutstyr.
Turn      
6-9 år 500,- (vår),
500,- (høst)
1100,- Avgiften dekker en trening i uka. Idrettslaget sørger for treningsutstyr.
Trimgruppe senior (55 år+) 750,- (vår),
750,- (høst)
1600,-
Fotball og futsal      
6-12 år 500,- (vår),
500,- (høst)
1100,- Avgiften dekker en til flere treninger i uka, kampaktivitet og lisens fra 13 år. Idrettslaget sørger for treningsutstyr og utlån av kampdrakter. Avgiften dekker også deltagelse i to-tre cuper per år.
13-19 år 1000,- (vår),
1000,- (høst)
2100,-
Over 19 år 1500,- (vår),
1500,- (høst)
3100,-
Trimgruppe over 19 år 750,- (vår),
750,- (høst)
1600,-  
Håndball      
6-12 år 500,- (vår),
500,- (høst)
1100,- Avgiften dekker en til flere treninger i uka, kampaktivitet og lisens fra 13 år. Idrettslaget sørger for treningsutstyr og utlån av kampdrakter. Avgiften dekker også deltagelse i en-to cuper per år.
13-19 år 1000,- (vår),
1000,- (høst)
2100,-
Bordtennis      
6-12 år 500,- (vår),
500,- (høst)
1100,- Avgiften dekker to organiserte treninger per uke, mulighet for åpen hall, første racket gratis og utlån av klubbtrøye.
13-19 år 1000,- (vår),
1000,- (høst)
2100,-
Over 19 år 1250,- (vår),
1250,- (høst)
2600,- Avgiften dekker to organiserte treninger per uke, mulighet for åpen hall og låneracket. Klubbtrøye kan kjøpes.
Badminton      
6-19 år 200,- (vår),
200,- (høst)
500,- Avgiften dekker en til flere treninger i uka, lisens og turneringer.  Idrettslaget sørger for treningsutstyr og utlån av klubbtrøye.
Over 19 år 450,- (vår),
450,- (høst)
1000,- Avgiften dekker en til flere treninger i uka. Idrettslaget sørger for treningsutstyr og utlån av klubbtrøye. Egenandel/betale selv: lisens og turneringer.
Ekstratrening voksne 500,- per måned   To timer med trener i liten gruppe ukentlig, påmelding og betaling per måned.
Diskgolf      
Treningsavgift ikke fastsatt, kun medlemskap.   100,- Egenandel/betale selv: lisens og turneringer.
E-sport (FIFA) og basketball      
Treningsavgift ikke fastsatt, kun medlemskap.   100,- Vi søker frivillige som ønsker å restarte FIFA og basketball!