Klemetsrud basketball

Klemetsrud IL basketball er en lokal breddeklubb for jenter og gutter i området Mortensrud, Stenbråten, Klemetsrud, Bjørnerud og Dal/Brenna i Søndre Nordstrand, Oslo. Vi trener i gymsalene til Stenbråten og Mortensrud skole. Tilbudet ble restartet høsten 2020 og var i drift i to år, nå søker vi FRIVILLIGE som har lyst til å sette i gang basketball igjen

 

 

Ønsker du eller ditt barn å spille basketball i Klemetsrud IL?

Basketball er en «comeback» sportsgren for KIL. Skoleåret 2021-22 var det treninger for 3.-7. klasse, fordelt på to grupper. KIL er medlem av Norges basketballforbund og ønsker å bygge opp et basketmiljø, ved å spille seriespill og delta på cuper.

ENGASJERTE FORELDRE/FRIVILLIGE SØKES! Vi mangler for tiden en trener og en gruppe som har lyst til å drifte basketballtilbudet vårt videre. Klubben kan tilby både lokaler, treningsutstyr og administrativ støtte. Basketball er en veldig populær idrett og det er mange som ønsker å være med og spille. Ta kontakt om du er interessert.

For å få spille basketball i Klemetsrud må man betale medlemskontingent på kr 100,- og treningsavgift. Se prisliste for alle idretter. 

Innbetalt treningsavgift refunderes ikke for de som slutter underveis.

Treningstider og utstyr: Klemetsrud basketball søker om og fordeler tid i gymsalene. I tillegg sørger klubben for baller.

Personlig utstyr: Innesko og treningstøy dekkes av hver enkelt spiller.

Lag og treninger skoleåret 2021-22