Morten Nydal ansettes i Klemetsrud IL

Idrettslaget dobler antall ansatte i administrasjonen fra en til to: Morten Nydal ansettes som markeds- og prosjektansvarlig i Klemetsrud IL. I første omgang er Morten ansatt på en kontrakt ut året, men avtalen blir forlenget om begge parter ønsker det. Markeds- og...

Regjeringen gir KIL 5 millioner kroner

Tusen takk! Idrettslaget har fått fem millioner kroner av regjeringen til mangfolds- og inkluderingstiltak for idrett og fysisk aktivitet. Et omfattende arbeid og en tydelig søknad har gitt resultater. Dette er et viktig bidrag, som stiller oss i posisjon til å gi...

Klemetsrud IL søker bordtennistrener!

Table tennis coach wanted! Klemetsrud IL bordtennis søker hovedtrener for barn, ungdom og voksne fra 01.01.2023. Aldersgrupper er 8-12 år nybegynnere, 8-12 år videregående og ungdom og voksne. Treningstider: mandager og torsdager fra 17:00-20:30 i Klemetsrudhallen på...