klemetsrud il-modellen bred

Regjeringen gir KIL 5 millioner kroner

Tusen takk! Idrettslaget har fått fem millioner kroner av regjeringen til mangfolds- og inkluderingstiltak for idrett og fysisk aktivitet. Et omfattende arbeid og en tydelig søknad har gitt resultater. Dette er et viktig bidrag, som stiller oss i posisjon til å gi barn og ungdom et bedre idrettstilbud og en viktig møteplass på Mortensrud.

Midlene skal gå til å gjennomføre Klemetsrud IL-modellen og gjør at vi som idrettslag kommer godt i gang med det arbeidet. Dette gir inspirasjon til å snakke med enda flere aktører, samarbeidspartnere, – og hente inn ytterlige nødvendige midler. Sammen kan vi skape et bedre samfunn i Oslo sør. 

“Lotteri- og stiftelsestilsynet viser til søknad om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak for idrett og fysisk aktivitet. Innstillingsutvalget har vurdert søknaden og kommet til at den skal prioriteres. Vi fatter derfor vedtak om å innvilge søknaden, og tildele 5 000 000 kroner i tilskudd.”

Våre prioriteringer nå

Å få 5 MNOK i et engangsbeløp fra regjeringen er en fantastisk start på prosjektet Klemetsrud IL-modellen. Det er mye penger, og et stort ansvar. Samtidig er det slik at Klemetsrud IL-modellen koster (fullt ut implementert) 8 MNOK årlig å gjennomføre. Dette betyr at KIL ved hovedstyret øyeblikkelig setter følgende fokus:

 • Igangsette prosjektet med stramme prioriteringer. Det inkluderer å prioritere hvilke mål som er viktigst først, og deretter velge virkemidlene.
 • Spre kjennskap til Klemetsrud IL-modellen. Særlig internt i klubben, men også i Mortensrudområdet generelt, er det viktig å sørge for en samlet forståelse av hva Klemetsrud IL-modellen er – for at vi skal lykkes med å gjennomføre dette.
 • Intensivere arbeidet med å fullføre finansieringen av Klemetsrud IL-modellen. Dette inkluderer: Sikre årlig beløp fra regjeringen/staten (modellen forutsetter 2/3 statlig støtte, 1/3 fra andre). Sikre økte inntekter fra Oslo kommune og/eller bydelen, Oslo Idrettskrets/øvrige deler av idretten, i tillegg til ulike fond, privat næringsliv og privatpersoner.

 

Nå blir det en god og bred prosess i idrettslaget så alle kan bidra til deltakelse-, inkludering- og klubbutviklingsprosjektet. Mortensrud og Klemetsrud IL skal fortsette og jobbe til det beste for barn og unge i vårt nærområde. Dette blir utrolig spennende vitamininnsprøytning for liten og for stor. Hvordan vil du være med på å forme fremtidens idretts- og fritidsaktivitet i vår bydel?

Her kan du lese hele søknaden og alt om Klemetsrudmodellen.

 

Klemetsrud IL-modellen i korte trekk

Dette er visjonen, plattformen og målene i Klemetsrudmodellen.

 

 Visjonen:

 «Idretten – en møteplass for alle» 

 

Idrettslagets aktivitet skal sørge for at flest mulig barn, unge og foreldre/foresatte deltar i idretten lengst mulig. Visjonen er førende for all aktivitet i idrettslaget.

 

 Plattformen:

 «Barna først, ungdommen viktigst og økonomisk bistand nødvendig» 

 

Dette er målene i Klemetsrud IL-modellen:

 

 Målene:

 ① Høy deltagelse

 ② Mange og gode aktivitetsledere

 ③ 50 % frivillighet

 ④ Viktig arbeidsplass for viktig ungdom 

 ⑤ 100 % har råd til å delta

 ⑥ Vi lærer, og vet, å oppføre oss

 

1. Høy deltagelse i organisert idrett blant barn og unge fra 6-19 år i vårt nedslagsfelt:

  • 60 % av alle barn og unge deltar
  • 80 % av alle barn og unge deltar eller har vært innom
  • 100 % får et reelt tilbud om å være med

Dette er mål vi kan oppnå sammen med øvrige lokale og regionale idrettslag, men vi ønsker å være ledende og støttende i samarbeidet. Måltall for KIL: 1.125 barn og unge fra 6-19 år (50 % av totalt 2.250) deltar i organisert idrett i KIL.

2. Mange og gode aktivitetsledere: Barna og ungdommens forbilder

  • For hver femte, aktive barn/ungdom (mål: 1.125) er det en aktivitetsleder (mål: 225).
  • Alle aktivitetsledere skoleres i løpet av ett år, til å fungere både som forbilde og i sin funksjon (trener, lagleder etc.).
  • Alle aktivitetsledere har en veileder i klubben.
  • Alle aktivitetsledere har særskilte krav til god oppførsel og status som forbilde.

3. KIL-nøkkelen: Arbeidet i KIL fordeles 50/50 mellom frivillige, og ansatte ungdom og voksne:

  • 50 % utføres av frivillige foreldre/foresatte/voksne
  • 40 % utføres av lokal ungdom, som er skolert og får lønn
  • 5 % utføres av deltidsansatte voksne, skolerte, lønnede trenere som leder aktiviteten i ungdomsidretten
  • 5 % utføres av faste ansatte tilknyttet sport og administrasjon

 

4. Ungdommen bidrar: En viktig arbeidsplass for både ungdommen selv, barna som deltar og frivillige foreldre som får kvalifisert bistand:

  • Minst 100 deltidsansatte ungdommer er aktivitetsledere, dommere og annet i idrettslaget.
  • Ungdommene skal fortrinnsvis være fra Mortensrud, og utdannes via idrettslaget og idretten før de ansettes.

5. Egenandelen: Alle skal ha råd til å være med på alt:

  • Egenandel på NOK 100,- per måned erstatter tradisjonell medlems- og treningsavgift.
  • Egenandelen gir tilgang til alle tilgjengelige idrettsaktiviteter i idrettslaget, på tvers av idrettene, og til alle ferieaktiviteter.
  • De som kan vise til at det er økonomisk umulig å betale egenandel, kan allikevel delta få støtte etter en intern søknadsprosess.

 

6. Kulturbyggingen: Vi fra KIL og Mortensrud lærer, og vet, å oppføre oss:

  • Alle bidrar til at det er hyggelig. Med hverandre, og med de vi møter.
  • Aktivitetslederne har særskilte krav til god oppførsel.
  • Antall «negative hendelser» tilknyttet våre idretter skal ned i 0.
  • Det er nulltoleranse for vold, rasisme og mobbing.
  • Vi skal så langt det er mulig inkludere, justere og lære opp medlemmer som ikke har oppført seg bra. Alle er velkommen tilbake etter en god pause.

Del dette innlegget