Ingen støtte er for liten og ingen støtte er for stor. Både bedrifter og privatpersoner bidrar.

Sponsorer sørger for at alle kan være med i lagidrett.

Er du inne i en tøff periode og trenger støtte til treningsavgift i idrettslaget? 

Hvordan gi støtte?

Klemetsrud idrettslag tror på like muligheter for alle uavhengigs av sosial-, kulturell- eller økonomisk bakgrunn. Klemetsrud IL ønsker å inkludere alle samtidig som idrettene gir sportslig utfordringer gjennom konkurranse og lek. Idrettslaget trenger din hjelp for at alle kan delta og få en sportslig utvikling uavhengig av foreldres økonomiske situasjon.

Fondet 1281. samler alle gode krefter nasjonalt og lokalt, slik at barn og ungdom i Søndre Nordstrand (Oslo) skal få delta og utvikle seg. Fondet 1281. baserer seg på små og store gaver og donasjoner fra private bedrifter og enkeltpersoner. Barn i familier med god råd deltar oftere i organiserte fritidsaktiviteter enn barn i familier med dårlig råd. Dette gjør vi noe med sammen.

Oslo idrettskrets har bidratt til oppstart med 80.000 kr. I tillegg har Klemetsrud IL satt inn i fondet en gave på 50.000 kr som startkapital, slik at barn og unge fra lavinntektsfamilier skal kunne delta i fritidsaktiviteter. Nå henvender vi oss til deg.

Organisert idrett har flere viktige funksjoner i barn og unges liv. Idretten er sosiale møteplasser der vennskap knyttes, nettverk bygges og sosiale ferdigheter utvikles. Utøvere får drive med aktiviteter de liker, og utvikler ferdigheter som gir mestring og glede. Idrett er inkludering i praksis. Klemetsrud IL ønsker å inkludere alle uavhengig av sosial-, kulturell- eller økonomisk bakgrunn

Donasjoner fra privatpersoner

Vipps

Du kan vippes direkte til Klemetsrud IL 1281 på #000000.

Spleis

Ved jevne mellomrom vil det bli opprettet spleiselag via spleis.no

Konto

Du kan også sette inn penger direkte på konto 7877.08.81551. Merk innskuddet med prosjekt 1281.

 

 

Handle nå?

Du kan også handle virtuelle treningsavgiftskuponger i nettbutikken direkte nå. Ved å handle «treningsavgiftkuponger» sørger du for at flere barn får spille fotball, håndball, bordtennis, basketball, badminton, e-sport eller delta på barneidretten i Klemetsrud IL

Ingen sum er for liten og ingen sum er for stor. Sammen gir vi flere barn og unge muligheten til å delta uavhengig av foreldrenes økonomi.

Kyrre Alvær, styreleder

For bedrifter som sponser 1281.-treningsavgiftfondet

Bærekraftsambassadør (platina) jobber aktivt med idrettslaget for å gjøre lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige (FNs bærekraftmål 11). Som bærekraftsambassadør går man inn med et betydelig beløp eller over flere år for å fokusere på sosial- og miljøbærekraft. Bedriftene jobber aktivt med idrettslaget for å gå foran, inkludere og

Generalsponsor (gull) av 1281.-treningsavgiftfondet sponser med 50.000 kr eller mer, og får fremhevet logo på fondet sin nettside samt blir promotert alle steder der fondet presenteres.

Sponsorer (sølv) sponser mellom 3000 – 10 000 får prioritert logoplass på 1281.-fondet sin nettside i 1 år.

Lokal støttespiller (diamant) bidrar med mellom 500 – 2000 kroner og får logo på 1281.-fondet sin nettside i 1 år.

Sammen kan vi gi barn og unge like muligheter i idretten. I Klemetsrud idrettslag styrer vi etter mestring, selvstendighet og tilhørighet. Vi gir barn og ungdom like muligheter. Takk for at du er med og realiserer dette med ditt bidrag.

Lokalsamfunn og bærekraft

Støttespillere

Sammen skaper vi aktivitet og idrettsgleder til alle