GRUPPEMØTE-HANDBALL

Årlig medlemsmøte i Klemetsrud IL håndball

Årlig medlemsmøte i Klemetsrud IL håndball i Hans Breiens vei 10, Oslo (AKS – Stenbråten skole) tirsdag 26. februar kl. 19.00

Klemetsrud idrettslag er delt inn i grupper som driver ulike idretter. Håndballgruppa holder sitt årlige medlemsmøte hvor alle medlemmer i KIL håndball oppsummerer fjoråret og spiller inn budsjett og personer for gruppestyret, til hovedstyrets- og senere til årsmøtet i idrettslaget for godkjenning/valg. Klemetsrud IL drives av oss alle og det er viktig at du som aktiv utøver eller foreldre møter her.

Er du opptatt av håndball og gode oppvekstmiljøer på Mortensrud og området rundt? Da trenger vi ditt engasjement her.

 

Agenda for medlemsmøte

 1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent, samt to personer til å undertegne protokoll.
 2. Årsmelding 2018
 3. Regnskap 2018
 4. Budsjett 2019
 5. Fastsette treningsavgift for sesongen 2019/2020
 6. Saker fra styret: fremtiden til KIL håndball:
  • – Samarbeid med andre klubber
  • – Driftsavtale, Klemetsrudhallen
  • – Lavterskeltilbud for eldre barn/ungdommer
  • – Oppstart av nytt lag for skolestartere

 

For å ha stemmerett må representanten ha fylt 15 år og klubben må ha betalt kontingenten til KIL for 2018. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettens lovgrunnlag § 5 til § 8.

 

Sakspapirer (Agenda, årsmelding, regnskap 2018 og budsjett 2019)

Del dette innlegget