møte kil hub politikere

HUB MORTENSRUD: I FARE FOR NEDLEGGELSE

MORTENSRUD: Ungdommene, idrettslaget, ungdomskolen og politikerne er enige: HUB Mortensrud er et fantastisk prosjekt som ikke må legges ned. Men uten finansiering fra og med høsten av, er det stor fare for at nettopp det skjer.

Tekst: MortenN/Klemetsrud IL

HUB Mortensrud har eksistert i snart tre år. Etter at idrettslaget forsøk på å skaffe finansiering til prosjektet gjennom BUFDIR ble avslått er fremtiden usikker.

Prosjektet har betydd mye for ungdom på Mortensrud.

Ungdom kan miste mulighetene Lania har fått

Samarbeidet mellom Klemetsrud Idrettslag, Lofsrud skole og Oslo sør-satsingen har skapt bånd for livet for Lania Khasraw Najmadin (16), som har deltatt siden oppstarten:

HUB Mortensrud har gitt meg muligheter til å få mange venner på tvers av skoleklasser, årskull, kjønn og bakgrunn. Sammen med trygge voksne har vi ungdommene gjort HUB Mortensrud til en sosial arena, der vi kan både utvikle oss, få venner og bli sett på som ressurser. Livet mitt har rett og slett blitt bedre med HUB Mortensrud, og jeg har brukt store deler av fritiden min på å være med. Det er veldig synd å tenke på at de som begynner i 8.klasse til høsten kanskje mister de mulighetene jeg og mine venner har fått, sier hun.

Lania er av ungdommene som har grepet alle muligheter HUB Mortensrud og Klemetsrud IL har gitt henne. Dette har blant annet resultert i at hun i vår ble valgt inn i klubbens hovedstyre, der hun er ungdommens klare og tydelige stemme.

Jonatan har blitt voksen

HUB Mortensrud har gjennomført en rekke trenerkurs, og har utdannet over 20 fotballtrenere. Mange av disse jobber ukentlig som barnefotballtrenere i Klemetsrud Idrettslag. Jonatan Harrison (15) er en av dem:

Jeg har vært med på HUB Mortensrud i tre år. Alt jeg har vært med på her har helt klart gjort meg til et bedre menneske, jeg har rett og slett blitt mer voksen. At jeg har fått muligheten til å jobbe som barnefotballtrener har vært en viktig del av dette, sier Jonatan.

Jonatan har blitt en populær fotballtrener blant barna. Han jobber både som trenere på Celsio-akademiet, Klubb Barn og som lagtrener for G2011.

Gode relasjoner gir gode resultater

På HUB Mortensrud jobber de ansatte med å skape en relasjon til ungdommene, primært med idretten som plattform. Med gode relasjoner og gjensidig tillit på plass åpner muligheten til å påvirke adferd og kultur blant ungdommene. Usman Sharif er en av lederne på HUB Mortensrud:

Vi er veldig opptatt av å bygge relasjon til ungdommene. Alle på HUB Mortensrud håndhilser alltid, og alle sier “hei – takk – ha det”. Det etablerer en hyggelig kultur, og vi er helt sikker på at vi har bidratt til en vennligere stemning på ungdomsskolen og i ungdomsmiljøet, sier Usman.

Les mer om hva HUB Mortensrud er og gjør i vår stikkordspresentasjon.

Arbeiderpartiet ønsker å finne en løsning

I går var det et godt møte i Mortensrud Idrettspark mellom politikerne, ungdommene og idrettslaget. Alle er enige om at det er viktig å fortsette prosjektet HUB Mortensrud, inkludert Farruk Qureshi (AP).

I videointervjuet (over) sier han blant annet at HUB Mortensrud har vært et sårt tiltrengt tiltak for Mortensrud. Han blir engasjert av å høre ungdommene selv fortelle hva dette betyr for nærmiljøet, hvordan dette bygger relasjoner mellom ungdommer, og hva det betyr å komme til et sted med trygge voksne:

For meg som er vokst opp her på Mortensrud, og for Oslo Arbeiderparti, er HUB Mortensrud et prosjekt vi hegner om. Arbeidet med revidert budsjett er ferdig, men jeg skal trykke på alle mulige knapper for å sørge for at dette prosjektet kan fortsette når vi nå går inn i de videre forhandlingene om budsjettet.

Arbeiderpartiet styrer byen sammen med Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, og legger 30/5 frem forslag til revidert budsjett. Her vil altså ikke HUB Mortensrud være lagt inn, men håpet er at videre forhandlinger (mest sannsynlig med Rødt) vil medføre at prosjektet tas inn over kommunebudsjettet.

Venstre og Kristelig Folkeparti bidrar til bred politisk enighet

Tilstede var også Torkild Strandvik fra Søndre Nordstrand Venstre:

Det er helt klart at HUB Mortensrud må fortsette, mener Strandvik – som får støtte av lokallagsleder Olav Hynnekleiv i KrF:

Hynnekleiv sier også: – KrF ønsker at det tas med i revidert budsjett i juni at det innvilges 2 mill til drift av HUB Mortensrud. På lang sikt og kort sikt er dette en god investering til barn og unges fremtid i en delbydel som Oslo bør og skal satse på. 

Politikerne viser med andre ord bred vilje og støtte til prosjektet. Idrettslaget ser frem til at vilje, ønsker og ord blir til handling og bevilgning av penger!

Del dette innlegget