Nyansatt daglig leder

«Jeg gleder meg til å starte i jobben og bli kjent med Klemetsrud IL. Det blir spennende å arbeide med å utvikle idrettslaget videre og bidra til å skape idrettsglede for barn og unge i Søndre Nordstrand» – Siri Hasli, daglig leder fra 1. august. August 2020...

Søker daglig leder

Rett før jul signerte generalsekretær i Oslo idrettskrets Magne Brekke og styreleder i Klemetsrud IL Kyrre Alvær, sammen med prosjektleder Hans A. Mangen, en partnerskapsavtale hvor Oslo idrettskrets bidrar med midler til en stilling i Klemetsrud IL, som skal jobbe...

Avtale om ny stilling i idrettslaget signert

I dag signerte generalsekretær i Oslo idrettskrets Magne Brekke og styreleder i Klemetsrud IL Kyrre Alvær, sammen med prosjektleder Hans A. Mangen, en partnerskapsavtale hvor Oslo idrettskrets bidrar med midler til en stilling i Klemetsrud IL, som skal jobbe...

Senter Syd Mortensrud fortsatt hovedsponsor

Senter Syd Mortensrud forlenger avtalen med KIL!   Senter Syd Mortensrud har vært med som hovedsponsor for Klemetsrud IL i mange år, og fortsetter.   Vi er kjempe glad og stolt av at klubbens hovedsponsor er med oss videre også i 2019, inn mot jubileumsåret...

Klemetsrud IL – basert på frivillighet

Klubben trenger deg som frivillig. Klemetsrud idrettslag er et næridrettslag basert på frivillighet. Foreldre og andre idrettsinteresserte er våre barns største ressurs. Vi er opptatt av at alle barn og unge skal ha et trygt og godt idrettslag å sokne til, der man kan...