KILs høringssvar til Mortensrud-prosjektet

Klemetsrud idrettslag (KIL) er alvorlig bekymret for den nye idrettsparken på Mortensrud. De planlagte idrettsanleggene er allerede for små til å møte dagens behov. Hvordan skal vi da kunne tilby gode idrettsaktiviteter i framtida?  Høringssvar Klemetsrud IL...

Informasjon om trening

Hvordan forholder vi oss til smittevern? Dette er oppdaterte regler som gjelder fra og med tirsdag 1. februar kl. 23.00. Organiserte treninger og idrettsarrangement kan nå foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, og med kontakt der det er...

JPC – Enklere IT støtter fondet 1281.no

Organisert idrett har flere viktige funksjoner i barn og unges liv. Klemetsrud IL inkluderer alle uavhengig av sosial, kulturell eller økonomisk bakgrunn. Idretten er sosiale møteplasser der vennskap knyttes, nettverk bygges og sosiale ferdigheter utvikles. Utøvere...

BUA Mortensrud

Ombruk! Med BUA Mortensrud trenger du ikke investere i dyrt utstyr som «bare» skal brukes en eller to ganger. Test ulike aktiviteter med BUA hele året. På vinteren kan du låne langrennsski, alpinski, støvler, staver og skøyter. Om sommeren kan du låne...

God jul fra Klemetsrud IL!

I jula kan du komme innom og låne skøyter og ski i BUA, og badminton har treninger i hele ferien og åpen hall søndager. I tillegg er det en del fotballag som kommer til å fortsette sine treninger ute. Riktig god jul og godt nytt år!    BUA Åpningstidene til BUA...